Kryteria przyjęć:
Kierunek Amerykanistyka

przedmioty
język angielski
1 spośród:język polski
matematyka
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności