dlamaturzysty.info

Kierunek Amerykanistyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
język angielski
1 spośród:matematyka
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Amerykanistyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2015-11-05
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Amerykanistyka UG
Polityka Prywatności