aplikacja Matura google play app store

Kierunek Amerykanistyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
język angielski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
lub
przedmioty
język polski
język angielski
1 spośród:język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Dodatkowe informacje o kierunku Amerykanistyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-10-06
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Amerykanistyka UG

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201521
rok 201623
rok 201750
rok 201854
rok 201947
rok 202031
rok 202135
rok 202236
Liczba absolwentów
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201576,2%
absolwenci z roku 201682,6%
absolwenci z roku 201782,0%
absolwenci z roku 201881,5%
absolwenci z roku 201970,2%
absolwenci z roku 202080,6%
absolwenci z roku 202185,7%
absolwenci z roku 202272,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201571,4%52,4%
absolwenci z roku 201682,6%69,6%
absolwenci z roku 201774,0%62,0%
absolwenci z roku 201879,6%55,6%
absolwenci z roku 201968,1%51,1%
absolwenci z roku 202077,4%45,2%
absolwenci z roku 202174,3%11,4%
absolwenci z roku 202272,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%1,4%1,7%1,5%3,4%0,0%1,9%0,9%
w II roku0,0%0,0%0,3%2,0%2,1%0,0%0,0%
w III roku3,2%0,0%5,5%5,1%3,9%2,4%
w IV roku3,2%2,2%4,5%4,2%1,6%
w V roku1,2%0,4%1,0%3,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,350,360,250,360,000,410,30
w II roku0,000,000,040,640,230,000,00
w III roku0,770,001,440,960,550,79
w IV roku1,110,561,071,110,22
w V roku0,290,040,271,23
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201515,0020,11
absolwenci z roku 201621,6030,06
absolwenci z roku 201718,9324,90
absolwenci z roku 201818,1723,48
absolwenci z roku 201914,7321,12
absolwenci z roku 202017,7226,58
absolwenci z roku 20215,838,38
absolwenci z roku 20223,574,38
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201547,6%38,1%0,0%
abs. z roku 201630,4%13,0%0,0%
abs. z roku 201742,0%24,0%2,0%
abs. z roku 201846,3%33,3%1,9%
abs. z roku 201938,3%23,4%0,0%
abs. z roku 202032,3%9,7%3,2%
abs. z roku 202157,1%34,3%0,0%
abs. z roku 202238,9%22,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca29,8%21,7%29,5%28,9%25,4%22,0%34,0%23,6%
umowa o pracę27,4%10,9%15,2%20,2%15,8%5,4%22,1%11,6%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,3%1,9%0,0%3,2%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 245 zł1 839 zł1 631 zł2 162 zł2 312 zł1 948 zł2 720 zł2 601 zł
w II roku3 066 zł3 323 zł2 303 zł2 645 zł2 601 zł2 227 zł4 112 zł
w III roku3 308 zł3 016 zł3 239 zł2 952 zł3 750 zł3 802 zł
w IV roku3 766 zł3 945 zł3 686 zł4 186 zł5 160 zł
w V roku3 943 zł4 385 zł4 960 zł4 993 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 764 zł2 751 zł2 169 zł2 462 zł2 863 zł2 178 zł3 561 zł3 382 zł
w II roku3 322 zł4 109 zł2 950 zł3 563 zł3 351 zł5 620 zł5 008 zł
w III roku4 049 zł3 998 zł3 610 zł3 923 zł4 382 zł5 447 zł
w IV roku3 902 zł4 501 zł4 256 zł4 560 zł5 703 zł
w V roku4 694 zł4 891 zł5 828 zł5 259 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,530,380,340,420,450,320,440,36
w II roku0,680,650,460,480,480,320,59
w III roku0,700,540,610,500,600,53
w IV roku0,740,730,640,640,77
w V roku0,750,760,750,69
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności