aplikacja Matura google play app store

Kierunek Informatyka i ekonometria

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język polski
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Informatyka i ekonometria

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena wyróżniająca, data: 2019-04-11

ATUTY KIERUNKU

 
W programie studiów na kierunku Informatyka i ekonometria wykorzystuje się  wyniki najnowszych badań naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych. Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej. Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu zarządzania jak również praktycy o uznanej pozycji zawodowej. Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy. Kierunek Inforamtyka i ekonometria spełnia warunki akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studenci kierunku działają w sześciu kołach naukowych realizując oryginalne prace badawcze, prezentowane na konferencjach naukowych. Studenci kierunku w szerokim stopniu uczestniczą w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus.  
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria może podjąć pracę na stanowiskach m.in.: analityka, specjalisty ds. produkcji, zaopatrzenia, transportu, reklamy, sprzedaży, finansów, ubezpieczeń; kierownika działu; kierownika małego przedsiębiorstwa, analityka rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalisty ds. zarządzania aktywami finansowymi, analityka kredytowego, specjalisty ds. zarządzania ryzykiem kredytowym, analityka i projektanta systemów informatycznych, wdrożeniowca technologii i systemów informatycznych. 
Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć pracę  na stanowiskach m.in.: analityka gospodarczego, kierownika działu, kierownika przedsiębiorstwa, integratora systemów ERP, projektanta zaawansowanych systemów i usług informatycznych.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Informatyka i ekonometria UG

Przykłady zawodów

Ekonometryk
Zajmuje się empiryczną weryfikacją praw ekonomicznych na podstawie pozyskanych wiarygodnych danych - najczęściej pochodzących z obserwacji statystycznej; analizuje relacje dotyczące zachowań podmiotów gospodarczych w aspekcie technicznym mikro- i makroekonomicznym, statystycznym i dynamicznym oraz tożsamościowym i instytucjonalnym; przeprowadza obliczenia efektywności procesów gospodarczych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201464
rok 201561
rok 201681
rok 201772
rok 201883
rok 201983
rok 202098
rok 202198
rok 202290
Liczba absolwentów
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201586,9%
absolwenci z roku 201690,1%
absolwenci z roku 201781,9%
absolwenci z roku 201875,9%
absolwenci z roku 201978,3%
absolwenci z roku 202078,6%
absolwenci z roku 202173,5%
absolwenci z roku 202266,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201582,0%62,3%
absolwenci z roku 201690,1%64,2%
absolwenci z roku 201779,2%58,3%
absolwenci z roku 201877,1%60,2%
absolwenci z roku 201975,9%55,4%
absolwenci z roku 202074,5%50,0%
absolwenci z roku 202168,4%7,1%
absolwenci z roku 202261,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,8%2,0%3,2%1,6%3,6%3,3%1,9%3,5%0,2%
w II roku0,7%0,8%2,4%0,7%5,2%1,0%0,5%3,2%
w III roku3,3%1,0%2,2%2,9%7,0%2,1%1,8%
w IV roku0,1%0,8%1,7%1,6%3,6%3,2%
w V roku1,2%0,0%0,5%3,1%2,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,080,370,470,350,800,660,440,590,06
w II roku0,070,180,410,121,060,180,130,69
w III roku0,540,220,620,681,380,670,61
w IV roku0,050,230,430,300,941,04
w V roku0,210,000,090,410,57
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,9519,67
absolwenci z roku 201514,1518,39
absolwenci z roku 201612,8015,43
absolwenci z roku 201712,3017,36
absolwenci z roku 201811,8915,01
absolwenci z roku 201912,3414,90
absolwenci z roku 202010,6412,11
absolwenci z roku 20215,796,97
absolwenci z roku 20222,243,06
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201439,1%25,0%9,4%
abs. z roku 201549,2%32,8%6,6%
abs. z roku 201651,9%45,7%1,2%
abs. z roku 201759,7%47,2%8,3%
abs. z roku 201860,2%45,8%8,5%
abs. z roku 201955,4%43,4%6,0%
abs. z roku 202062,2%51,1%9,2%
abs. z roku 202171,4%60,2%8,2%
abs. z roku 202263,3%55,5%4,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca31,2%29,1%36,9%42,2%47,3%39,3%45,7%54,8%51,2%
umowa o pracę20,8%21,6%30,2%27,9%32,5%32,0%35,5%47,3%44,5%
samo­zatrudnienie6,4%2,9%1,1%8,3%7,0%3,8%5,9%3,1%1,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 086 zł2 063 zł2 742 zł2 187 zł3 380 zł3 086 zł4 143 zł4 994 zł5 797 zł
w II roku2 211 zł2 815 zł3 166 zł2 993 zł3 682 zł4 173 zł5 826 zł6 406 zł
w III roku3 299 zł3 979 zł4 453 zł3 808 zł4 984 zł5 750 zł7 558 zł
w IV roku4 425 zł5 177 zł5 395 zł5 335 zł6 132 zł7 731 zł
w V roku5 278 zł6 331 zł6 439 zł6 399 zł7 351 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 337 zł2 506 zł3 083 zł2 492 zł3 689 zł3 600 zł4 719 zł5 612 zł5 981 zł
w II roku2 560 zł3 232 zł3 577 zł3 327 zł4 486 zł4 492 zł6 275 zł6 762 zł
w III roku3 531 zł4 274 zł4 465 zł4 218 zł5 235 zł6 368 zł8 065 zł
w IV roku4 715 zł5 372 zł5 373 zł5 570 zł6 520 zł8 229 zł
w V roku5 814 zł6 439 zł6 306 zł6 530 zł7 889 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,520,500,670,490,650,580,680,770,82
w II roku0,570,660,720,590,690,720,910,86
w III roku0,790,860,940,720,860,901,04
w IV roku0,991,031,090,960,951,10
w V roku1,111,151,191,051,02
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UG, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności