aplikacja Matura google play app store

Kierunek Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
historia sztuki
lub
przedmioty
2 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
historia sztuki
Dodatkowe informacje o kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:sportowe, turystyczne, usługi
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-11-08

ATUTY KIERUNKU

Prowadzący stosują najróżniejsze formy pracy ze studentami, mają one charakter grupowych i indywidualnych projektów, ćwiczeń praktycznych itd. Innowacyjną formą są tzw. gry miejskie, przygotowane z myślą o zaliczeniu niektórych przedmiotów. Są to programy dostępne drogą online, gdzie po zalogowaniu się student wędrując po Gdańsku rozwiązuje zadania egzaminacyjne. Gry miejskie opracowane zostały przy współpracy z grupą profesjonalnych przewodników turystycznych i nauczycieli akademickich Wydziału Historycznego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Celem Krajoznawstwa i turystyki historycznej jest przygotowanie absolwenta do pracy w charakterze organizatora, przewodnika i promotora turystycznego. Absolwent tego kierunku studiów znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach, agencjach krajowych i zagranicznych działających na polskim rynku usług turystycznych specjalizujących się w organizowaniu działalności turystyczno-krajoznawczej na terenie Polski, jak i za granicą. Uzyska także wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (prowadzenie firmy o wyspecjalizowanym profilu turystycznym), a także do pracy w biurze podróży, agencji turystycznej, ośrodku turystyczno-rekreacyjnym, centrach doradztwa, organizacjach społecznych, organach samorządowych.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Krajoznawstwo i turystyka historyczna UG

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201433
rok 201533
rok 201646
rok 201734
rok 201835
rok 201943
rok 202046
rok 202115
rok 202223
Liczba absolwentów
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201581,8%
absolwenci z roku 201678,3%
absolwenci z roku 201782,4%
absolwenci z roku 201868,6%
absolwenci z roku 201983,7%
absolwenci z roku 202082,6%
absolwenci z roku 202173,3%
absolwenci z roku 202252,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201581,8%51,5%
absolwenci z roku 201669,6%60,9%
absolwenci z roku 201779,4%50,0%
absolwenci z roku 201862,9%54,3%
absolwenci z roku 201976,7%67,4%
absolwenci z roku 202069,6%37,0%
absolwenci z roku 202173,3%0,0%
absolwenci z roku 202252,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,0%0,0%0,7%3,7%1,2%1,9%4,2%3,9%1,1%
w II roku3,0%1,3%0,7%2,2%3,8%0,2%0,7%0,6%
w III roku2,5%0,8%2,0%3,4%4,8%5,4%5,3%
w IV roku0,0%4,0%2,2%4,4%3,1%4,5%
w V roku2,5%4,5%4,5%1,7%4,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,250,000,100,530,330,310,620,980,35
w II roku0,560,320,130,460,690,030,090,10
w III roku0,380,110,520,490,511,060,80
w IV roku0,000,330,340,710,691,27
w V roku0,681,031,000,360,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,3926,86
absolwenci z roku 201517,1919,86
absolwenci z roku 201619,7325,85
absolwenci z roku 201717,3023,00
absolwenci z roku 201814,8821,24
absolwenci z roku 201916,7720,20
absolwenci z roku 202015,7418,51
absolwenci z roku 20219,754,12
absolwenci z roku 20222,884,43
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201442,4%30,3%0,0%
abs. z roku 201545,5%36,4%0,0%
abs. z roku 201634,8%21,7%2,2%
abs. z roku 201747,1%35,3%0,0%
abs. z roku 201842,9%34,3%0,0%
abs. z roku 201944,2%32,6%0,0%
abs. z roku 202045,7%32,6%0,0%
abs. z roku 202153,3%46,7%0,0%
abs. z roku 202269,6%60,9%8,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca23,2%30,3%21,2%31,9%34,0%25,6%29,7%31,7%48,2%
umowa o pracę17,9%20,5%14,1%23,5%29,3%17,8%22,6%28,9%37,3%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,4%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%4,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 324 zł1 437 zł1 605 zł2 037 zł2 464 zł1 692 zł2 068 zł2 976 zł3 375 zł
w II roku1 753 zł2 016 zł2 291 zł2 459 zł2 590 zł1 990 zł2 776 zł3 486 zł
w III roku2 236 zł2 875 zł2 667 zł2 618 zł2 388 zł2 812 zł3 747 zł
w IV roku2 450 zł3 519 zł3 318 zł3 242 zł3 596 zł3 780 zł
w V roku2 915 zł3 828 zł3 500 zł4 035 zł4 543 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 798 zł1 500 zł1 986 zł2 472 zł2 889 zł1 709 zł2 204 zł3 309 zł3 690 zł
w II roku2 157 zł2 053 zł2 325 zł3 015 zł2 718 zł2 244 zł3 053 zł4 496 zł
w III roku2 496 zł3 277 zł3 114 zł3 170 zł3 008 zł3 029 zł4 020 zł
w IV roku3 149 zł3 793 zł3 593 zł3 657 zł3 946 zł4 111 zł
w V roku3 561 zł3 994 zł3 696 zł4 196 zł4 814 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,340,350,390,480,520,340,360,480,48
w II roku0,420,490,510,500,510,370,460,49
w III roku0,510,590,550,510,420,460,54
w IV roku0,520,670,670,600,570,55
w V roku0,600,690,620,680,64
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UG, Krajoznawstwo i turystyka historyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności