aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kulturoznawstwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Dodatkowe informacje o kierunku Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-06-21

ATUTY KIERUNKU

Kulturoznawstwo to kierunek interdyscyplinarny i intermedialny, który uczy tolerancji i pozwala otworzyć się na myślenie antropologiczne. Oferujemy bazę wiedzy umożliwiającej pełniejszy odbiór i rozumienie zjawisk zachodzących w kulturze. Dzięki współpracy z nami Studenci pewnie będą poruszać się w epoce nowych mediów, kulturze seriali nowej generacji i statecznej historii kina.
Studenci odbywają praktyki w ciekawych instytucjach kultury, prowadzą badania terenowe (np. na Kaszubach, Żuławach… na Syberii i w Ekwadorze), są samodzielni i stawiają krytyczne pytania współczesnej kulturze globalnej. Udział w studenckich kołach naukowych to fascynujące dyskusje, wspólne wyjazdy i przygotowanie do dojrzałego oglądu naszej rzeczywistości.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Kulturoznawstwo przygotowuje do wypełniania ważnych funkcji społecznych: lidera życia kulturalnego (twórca, krytyk) i jego organizatora (animator kultury, menadżer), występowania jako "mediator kulturowy" (pośrednik między społecznościami zróżnicowanymi etnicznie lub społecznie), doradcy w zakresie kultury (np. organizacja przestrzeni, ikonosfery, reklama, PR) w placówkach kulturalno-oświatowych, ośrodkach kultury regionalnej i administracji, a także w samodzielnej działalności. Są to też i takie studia, które spełniają marzenia o pełniejszym zrozumieniu świata kultury i miejsca, jakie zajmuje w nim człowiek. Na to nigdy nie jest za późno!
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Kulturoznawstwo UG

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kulturoznawstwo - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201468
rok 201538
rok 201639
rok 201735
rok 201840
rok 201936
rok 202034
rok 202119
rok 202214
Liczba absolwentów
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kulturoznawstwo - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201584,2%
absolwenci z roku 201687,2%
absolwenci z roku 201780,0%
absolwenci z roku 201867,5%
absolwenci z roku 201986,1%
absolwenci z roku 202079,4%
absolwenci z roku 202178,9%
absolwenci z roku 202242,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kulturoznawstwo - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201578,9%55,3%
absolwenci z roku 201682,1%46,2%
absolwenci z roku 201771,4%54,3%
absolwenci z roku 201867,5%42,5%
absolwenci z roku 201980,6%66,7%
absolwenci z roku 202073,5%47,1%
absolwenci z roku 202173,7%5,3%
absolwenci z roku 202221,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku6,5%4,4%0,9%5,7%6,7%2,8%1,7%0,0%3,6%
w II roku1,3%1,1%0,0%10,2%2,9%2,8%2,2%0,0%
w III roku5,8%3,5%0,4%6,0%5,4%5,6%4,4%
w IV roku2,5%5,7%1,5%3,1%8,3%9,5%
w V roku3,7%4,6%8,5%1,2%2,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,780,500,210,911,250,690,380,000,37
w II roku0,160,150,001,820,901,230,700,00
w III roku0,860,540,061,061,201,041,57
w IV roku0,521,820,460,592,762,16
w V roku1,111,542,110,310,85
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kulturoznawstwo - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,9826,70
absolwenci z roku 201522,2225,75
absolwenci z roku 201613,7820,55
absolwenci z roku 201713,2123,20
absolwenci z roku 201814,9519,26
absolwenci z roku 201914,5519,14
absolwenci z roku 202014,9317,79
absolwenci z roku 20218,147,85
absolwenci z roku 20224,787,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201432,4%23,5%1,5%
abs. z roku 201536,8%23,7%2,6%
abs. z roku 201648,7%30,8%2,6%
abs. z roku 201760,0%34,3%2,9%
abs. z roku 201852,5%37,5%2,5%
abs. z roku 201950,0%30,6%2,8%
abs. z roku 202041,2%26,5%2,9%
abs. z roku 202152,6%52,6%0,0%
abs. z roku 202250,0%21,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kulturoznawstwo - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca19,4%16,7%35,5%36,7%39,0%35,4%27,5%43,9%32,1%
umowa o pracę12,9%13,4%21,4%21,4%23,5%23,4%20,1%43,0%16,7%
samo­zatrudnienie1,5%0,4%1,3%0,7%1,7%0,9%2,9%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 632 zł1 043 zł1 816 zł1 574 zł2 030 zł2 138 zł1 872 zł3 092 zł2 522 zł
w II roku1 626 zł1 274 zł2 023 zł2 069 zł2 154 zł2 264 zł2 933 zł3 443 zł
w III roku1 889 zł1 911 zł2 805 zł2 558 zł3 187 zł3 043 zł3 261 zł
w IV roku2 576 zł2 332 zł3 047 zł3 211 zł3 418 zł4 257 zł
w V roku3 164 zł2 891 zł3 359 zł4 154 zł4 498 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 845 zł1 353 zł2 386 zł2 354 zł2 497 zł2 606 zł2 179 zł3 176 zł3 764 zł
w II roku1 995 zł1 866 zł2 581 zł2 962 zł2 670 zł2 869 zł3 012 zł3 636 zł
w III roku2 525 zł2 396 zł2 957 zł3 136 zł3 260 zł3 608 zł3 551 zł
w IV roku2 950 zł2 931 zł3 318 zł3 672 zł3 889 zł4 850 zł
w V roku3 403 zł3 503 zł3 766 zł4 379 zł5 092 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,370,270,400,340,400,410,330,500,37
w II roku0,360,330,420,400,390,410,450,50
w III roku0,410,430,570,490,540,490,45
w IV roku0,540,480,590,550,530,59
w V roku0,620,550,570,640,62
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UG, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności