aplikacja Matura google play app store

Kierunek Dyplomacja

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
historia sztuki
lub
przedmioty
2 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
historia sztuki
Dodatkowe informacje o kierunku Dyplomacja

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej dyplomacji publicznej i społecznej w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych.
W module przedmiotów kierunkowych programu studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak protokół dyplomatyczny, historia dyplomacji, zasady savoir-vivre w dyplomacji, negocjacje międzynarodowe czy komunikacja międzykulturowa. Specjalność dyplomacja publiczna adresowana jest do osób przygotowujących się do pracy w placówkach służby publicznej. Wykładane będą m. in. przedmioty takie jak branding narodowy, służby specjalne w dyplomacji czy kulturowe aspekty dyplomacji. Druga ze specjalności - dyplomacja społeczna - pozwoli na zgłębianie zagadnień związanych z marketingiem społecznym, mediatyzacją życia społecznego czy rozwojem sieci globalnych. W programie studiów znajdą się również dwa lektoraty - języka angielskiego i języka francuskiego.
Zakres (ścieżki, specjalności):

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Dyplomacja - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201833
rok 201928
rok 202028
rok 202129
rok 202220
Liczba absolwentów
UG, Dyplomacja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Dyplomacja - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201897,0%
absolwenci z roku 201992,9%
absolwenci z roku 202078,6%
absolwenci z roku 202165,5%
absolwenci z roku 202275,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Dyplomacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Dyplomacja - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201890,9%75,8%
absolwenci z roku 201978,6%53,6%
absolwenci z roku 202071,4%42,9%
absolwenci z roku 202155,2%10,3%
absolwenci z roku 202260,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Dyplomacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dyplomacja - UG, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%1,8%1,5%0,6%0,0%
w II roku1,0%3,0%0,3%6,0%
w III roku2,0%1,2%0,0%
w IV roku0,3%0,0%
w V roku0,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Dyplomacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dyplomacja - UG, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,450,190,080,00
w II roku0,200,780,031,04
w III roku0,490,220,00
w IV roku0,080,00
w V roku0,37
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Dyplomacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Dyplomacja - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201821,1623,13
absolwenci z roku 201915,8922,29
absolwenci z roku 202012,4615,05
absolwenci z roku 20219,2113,31
absolwenci z roku 20222,302,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Dyplomacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Dyplomacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dyplomacja - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201830,3%24,2%0,0%
abs. z roku 201946,4%25,0%0,0%
abs. z roku 202057,1%46,4%0,0%
abs. z roku 202155,2%24,1%6,9%
abs. z roku 202250,0%35,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Dyplomacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Dyplomacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Dyplomacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Dyplomacja - UG, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca14,1%26,2%26,8%33,0%36,2%
umowa o pracę13,4%15,5%21,7%16,7%27,1%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%5,7%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Dyplomacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Dyplomacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Dyplomacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dyplomacja - UG, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 450 zł2 097 zł2 060 zł3 036 zł3 481 zł
w II roku3 377 zł2 153 zł4 281 zł3 676 zł
w III roku3 617 zł3 873 zł4 806 zł
w IV roku5 320 zł4 849 zł
w V roku6 279 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Dyplomacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dyplomacja - UG, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 844 zł2 831 zł2 857 zł3 828 zł4 525 zł
w II roku3 578 zł3 676 zł4 325 zł4 285 zł
w III roku3 953 zł4 700 zł5 255 zł
w IV roku5 289 zł6 372 zł
w V roku6 139 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Dyplomacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dyplomacja - UG, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,510,400,370,460,49
w II roku0,620,370,670,50
w III roku0,630,630,63
w IV roku0,840,71
w V roku0,89
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Dyplomacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności