dlamaturzysty.info

Kierunek Reżyseria

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Reżyseria

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-05-07

Studia stacjonarne I stopnia trwają sześć semestrów. Program kształcenia obejmuje przedmioty zawierające treści podstawowe dotyczące kultury i sztuki, historii, teorii i estetyki filmu oraz treści kierunkowe w zakresie teorii i praktyki reżyserii filmów fabularnych i dokumentalnych, scenopisarstwa, pracy z aktorem, jak również szeroko rozumianej techniki i technologii filmu.

Integralną część procesu kształcenia stanowią zajęcia praktyczne obejmujące realizację filmów w zapisie wideo oraz na taśmie światłoczułej, widowisk telewizyjnych i audiowizualnych przekazów reklamowych.

Program studiów przewiduje 4-tygodniowe praktyki, polegające na asystowaniu przy profesjonalnych realizacjach filmowych i telewizyjnych. Warunkiem ukończenia studiów jest przedstawienie pracy praktycznej (film dyplomowy) wraz z pisemną eksplikacją.

PERSPEKTYWY zawodowe

Absolwent studiów I stopnia na kierunku reżyserii filmowej i telewizyjnej legitymuje się wiedzą humanistyczną z zakresu historii i teorii filmu, kultury i sztuki oraz posiada znajomość technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowej i telewizyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o sztuce reżyserskiej, operatorskiej, montażu, dźwięku, muzyce i scenografii filmowej, scenopisarstwie, pracy z aktorem. Jest przygotowany do pełnienia funkcji pomocniczych asystenta i II reżysera na profesjonalnych planach filmowych, samodzielnej realizacji krótkich form filmowych, do pracy w telewizji, mediach, instytucjach kultury itp., a także do podęcia studiów II stopnia.

Strona www uczelni:
us.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Reżyseria UŚ

Przykłady zawodów

Reżyser filmowy
Tworzy sztukę filmową, kieruje realizacją filmu fabularnego lub dokumentalnego, określając jego idee (temat), dokonując wyboru lub pisząc scenariusz, podejmuje decyzje artystyczno-techniczne, dotyczące doboru osób (autorów, aktorów, pracowników techniczno-organizacyjnych, doradców i konsultantów), angażowanych do zadań twórczych lub realizacyjnych, miejsca, czasu oraz wszelkich elementów materialnych niezbędnych do powstania filmu; zajmuje się twórczą inscenizacją idei filmu, przetworzeniem jej filmowymi środkami wyrazu w utwór artystyczny, zapisany na taśmie filmowej lub innych nośnikach.
Reżyser teatralny
Współtworzy sztukę teatralną, kieruje realizacją przedstawień teatralnych, określając ich idee (temat), dokonując wyboru tekstu lub pisząc scenariusz, podejmuje decyzje artystyczno-techniczne dotyczące doboru osób (autorów, aktorów), angażowanych do zadań scenicznych.
Reżyser telewizyjny / radiowy
Wykonuje w sposób twórczy prace wchodzące w zakres reżyserii telewizyjnej, odpowiada za poziom artystyczny programów telewizyjnych, przede wszystkim teatralnych, zlecanych przez naczelne redakcje.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności