aplikacja Matura google play app store

Kierunek Technologia chemiczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Dodatkowe informacje o kierunku Technologia chemiczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-10-11
Strona www uczelni:
us.edu.pl

Przykłady zawodów

Inżynier inżynierii chemicznej
Zajmuje się techniczną dyscypliną naukową i praktyką operacji jednostkowych w technologiach przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, przebiegiem procesów, praw, które nimi rządzą oraz metodami rachunkowego przewidywania wyników i wyznaczaniem wartości parametrów do projektowania.
Inżynier technologii chemicznej
Kieruje przemysłowymi procesami otrzymywania związków organicznych i nieorganicznych w wyniku reakcji chemicznych oraz procesami oczyszczania ich po reakcji; opracowuje i wdraża nowe rozwiązania, racjonalizuje i nadzoruje te procesy; uczestniczy w badaniach i opracowywaniu nowych technologii oraz w projektowaniu rozwoju i modernizacji zakładów chemicznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Technologia chemiczna - UŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201532
rok 201614
rok 201724
rok 201816
rok 201918
rok 202011
rok 202112
Liczba absolwentów
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Technologia chemiczna - UŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201590,6%
absolwenci z roku 201678,6%
absolwenci z roku 201791,7%
absolwenci z roku 201868,8%
absolwenci z roku 201966,7%
absolwenci z roku 202072,7%
absolwenci z roku 202191,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Technologia chemiczna - UŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201553,1%43,8%
absolwenci z roku 201671,4%64,3%
absolwenci z roku 201779,2%75,0%
absolwenci z roku 201843,8%25,0%
absolwenci z roku 201950,0%27,8%
absolwenci z roku 202063,6%36,4%
absolwenci z roku 202166,7%50,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia chemiczna - UŚ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,8%3,0%2,1%2,1%0,9%9,1%0,0%
w II roku5,2%7,1%1,4%2,1%2,3%5,3%
w III roku1,6%2,4%2,4%4,2%0,5%
w IV roku0,8%4,8%2,4%6,8%
w V roku1,8%4,8%4,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia chemiczna - UŚ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,180,390,360,390,152,010,00
w II roku0,661,150,320,380,262,11
w III roku0,460,410,530,780,12
w IV roku0,310,730,511,61
w V roku0,451,281,19
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Technologia chemiczna - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201514,1715,93
absolwenci z roku 201612,4317,43
absolwenci z roku 201711,7514,83
absolwenci z roku 201812,2516,06
absolwenci z roku 20195,206,60
absolwenci z roku 20206,6410,18
absolwenci z roku 20217,708,30
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia chemiczna - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201540,6%34,4%0,0%
abs. z roku 201650,0%42,9%0,0%
abs. z roku 201754,2%54,2%0,0%
abs. z roku 201850,0%43,8%0,0%
abs. z roku 201961,1%61,1%5,6%
abs. z roku 202081,8%63,6%0,0%
abs. z roku 202158,3%58,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Technologia chemiczna - UŚ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca21,6%33,3%33,7%35,9%57,4%62,1%47,9%
umowa o pracę18,0%31,5%27,4%32,3%46,3%42,4%45,8%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%2,8%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia chemiczna - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 608 zł2 178 zł1 607 zł2 882 zł3 267 zł2 801 zł2 995 zł
w II roku2 207 zł1 832 zł2 357 zł2 857 zł3 562 zł4 374 zł
w III roku3 480 zł3 481 zł3 667 zł3 723 zł4 519 zł
w IV roku3 881 zł4 150 zł4 607 zł4 230 zł
w V roku4 743 zł4 314 zł5 805 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia chemiczna - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 711 zł2 541 zł1 516 zł3 213 zł3 130 zł2 629 zł3 103 zł
w II roku2 257 zł2 099 zł2 515 zł3 338 zł3 412 zł4 352 zł
w III roku3 472 zł3 467 zł3 683 zł3 813 zł4 351 zł
w IV roku3 880 zł4 028 zł4 442 zł4 619 zł
w V roku4 564 zł3 781 zł5 664 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia chemiczna - UŚ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,370,470,380,560,690,540,51
w II roku0,540,400,510,540,670,76
w III roku0,830,740,760,690,74
w IV roku0,860,830,890,72
w V roku0,970,791,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UŚ, Technologia chemiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności