aplikacja Matura google play app store

Kierunek Biochemia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, brane są wyniki z matury na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych.

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Każdy przedmiot kwalifikacyjny ma swoja wagę wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia.


zestawienie danych statystycznych z rekrutacji w roku 2019 i 2020: ilość kandydatów na 1 miejsce, minimalna ilość punktów potrzeba do przyjęcia na studia, średnia punktów kandydatów, liczba miejsc

na podstawie egzaminów maturalnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uj.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Biochemia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-10-25

biochemia
Obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję

Studiowanie biochemii jest fascynującym wyborem dla tych, którzy są zainteresowani połączeniem nauk biologicznych i chemicznych, aby zrozumieć procesy życiowe na poziomie molekularnym. Kierunek ten otwiera wiele drzwi, zarówno akademickich, jak i zawodowych, ale również wiąże się z wyzwaniami. Oto niektóre z plusów i minusów studiowania biochemii:

Plusy

  1. Głębokie zrozumienie życia na poziomie molekularnym: Studiowanie biochemii pozwala na zrozumienie fundamentalnych procesów życiowych, co jest kluczowe w wielu dziedzinach nauki i medycyny.
  2. Wszechstronne możliwości zawodowe: Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnorodnych sektorach, włączając badania i rozwój w biotechnologii, farmacji, medycynie sądowej, ochronie środowiska oraz na uczelni.
  3. Potencjał do przyczynienia się do ważnych odkryć: Biochemicy mają możliwość pracy nad przełomowymi badaniami, które mogą prowadzić do nowych leków, terapii i technologii.
  4. Dynamiczny rozwój zawodowy: Dziedzina biochemii jest na czele naukowych innowacji, oferując ciągłe możliwości nauki i rozwoju.
  5. Interdyscyplinarność: Biochemia łączy w sobie elementy biologii, chemii, fizyki i matematyki, oferując szeroki zakres umiejętności i wiedzy.
  6. Rozwój umiejętności praktycznych i analitycznych: Studenci nabywają umiejętności laboratoryjne, analityczne i krytycznego myślenia, które są cenione w wielu zawodach.

Minusy

  1. Wysoki poziom trudności: Biochemia jest uznawana za jedną z trudniejszych dziedzin akademickich ze względu na skomplikowaną materię i wymóg zrozumienia zarówno zaawansowanych koncepcji biologicznych, jak i chemicznych.
  2. Konkurencyjność w branży: Miejsca w prestiżowych programach badawczych i stanowiska pracy mogą być bardzo konkurencyjne, zwłaszcza w popularnych obszarach badań.
  3. Długotrwałe studia: Kariera w biochemii często wymaga wyższych stopni naukowych, co wiąże się z długim okresem studiów.
  4. Presja i stres związany z badaniami: Praca badawcza może być stresująca z powodu presji na uzyskiwanie wyników i ograniczeń czasowych.

Studiowanie biochemii jest wyjątkowo satysfakcjonujące dla osób z głębokim zainteresowaniem naukami przyrodniczymi i pragnieniem rozumienia złożoności życia na poziomie molekularnym. Wymaga jednak zaangażowania i gotowości do ciągłej nauki.

AI + redakcja
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wbbib/biochemia

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Biochemia - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201419
rok 201518
rok 201618
rok 201736
rok 201831
rok 201940
rok 202033
rok 202122
rok 202224
Liczba absolwentów
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wbbib/biochemia

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Biochemia - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 201797,2%
absolwenci z roku 2018100,0%
absolwenci z roku 201997,5%
absolwenci z roku 202087,9%
absolwenci z roku 2021100,0%
absolwenci z roku 2022100,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Biochemia - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201594,4%88,9%
absolwenci z roku 201694,4%77,8%
absolwenci z roku 201794,4%80,6%
absolwenci z roku 201896,8%90,3%
absolwenci z roku 201995,0%87,5%
absolwenci z roku 202084,8%75,8%
absolwenci z roku 202195,5%50,0%
absolwenci z roku 202295,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wbbib/biochemia

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biochemia - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,8%0,0%0,0%0,5%0,0%1,5%0,8%0,0%1,4%
w II roku0,0%0,9%0,5%0,7%0,3%0,6%0,0%3,4%
w III roku3,1%0,0%3,7%7,4%6,5%5,0%1,3%
w IV roku0,0%0,0%0,9%4,4%4,0%1,5%
w V roku0,0%0,0%0,0%0,9%6,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biochemia - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,520,000,000,080,000,290,120,000,29
w II roku0,000,100,070,060,050,100,000,51
w III roku0,330,000,651,690,750,860,26
w IV roku0,000,000,150,890,820,28
w V roku0,000,000,000,131,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wbbib/biochemia

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Biochemia - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201423,1726,43
absolwenci z roku 201517,1524,22
absolwenci z roku 201626,8338,20
absolwenci z roku 201727,2928,29
absolwenci z roku 201829,4832,25
absolwenci z roku 201923,8127,00
absolwenci z roku 202022,0022,67
absolwenci z roku 202118,3019,43
absolwenci z roku 20222,806,60
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biochemia - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201415,8%10,5%0,0%
abs. z roku 201538,9%11,1%5,6%
abs. z roku 20165,6%0,0%0,0%
abs. z roku 201716,7%11,1%0,0%
abs. z roku 20186,5%3,2%3,2%
abs. z roku 201920,0%10,0%0,0%
abs. z roku 202018,2%12,1%0,0%
abs. z roku 20219,1%4,5%0,0%
abs. z roku 202237,5%16,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Biochemia - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca7,9%14,8%1,9%4,2%5,6%13,3%11,1%5,3%10,8%
umowa o pracę7,5%6,5%0,0%3,7%2,4%9,6%9,8%4,5%6,2%
samo­zatrudnienie0,0%5,6%0,0%0,0%3,2%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wbbib/biochemia

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biochemia - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 713 zł326 zł522 zł974 zł2 147 zł1 442 zł
w II roku1 626 zł3 777 zł684 zł1 943 zł2 836 zł1 743 zł2 778 zł3 956 zł
w III roku2 822 zł3 508 zł2 864 zł2 865 zł3 609 zł3 663 zł3 861 zł
w IV roku2 953 zł4 056 zł4 121 zł2 937 zł4 223 zł5 739 zł
w V roku2 957 zł4 087 zł4 574 zł4 210 zł6 078 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biochemia - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku673 zł1 195 zł2 819 zł1 071 zł
w II roku2 088 zł1 901 zł3 661 zł4 081 zł
w III roku2 796 zł3 508 zł3 106 zł3 107 zł4 039 zł3 976 zł4 318 zł
w IV roku3 260 zł3 963 zł3 750 zł3 501 zł4 718 zł5 396 zł
w V roku4 371 zł4 597 zł4 747 zł4 606 zł5 875 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biochemia - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,710,100,110,200,380,20
w II roku0,420,920,130,400,590,310,470,52
w III roku0,670,810,650,570,600,550,57
w IV roku0,660,860,840,540,670,76
w V roku0,600,800,910,690,82
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UJ, Biochemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wbbib/biochemia

Kryteria przyjęć:

» UJ - kierunki wg matury

Kontakt:

Zespół Welcome Centre
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), I piętro
30-060 Kraków
tel. +(48) 12 663 26 60,
12 663 26 63

e-mail:
rekrutacja@uj.edu.pl
misjaUJ_220_pasek_black.gif
Polityka Prywatności