aplikacja Matura google play app store

Kierunek Elektroniczne przetwarzanie informacji

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:język polski (pr)
matematyka (pr)
język angielski (pr)
informatyka

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, brane są wyniki z matury na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych.

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Każdy przedmiot kwalifikacyjny ma swoja wagę wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia.


zestawienie danych statystycznych z rekrutacji w roku 2019 i 2020: ilość kandydatów na 1 miejsce, minimalna ilość punktów potrzeba do przyjęcia na studia, średnia punktów kandydatów, liczba miejsc

na podstawie egzaminów maturalnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uj.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-04-21

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201531
rok 201640
rok 201726
rok 201838
rok 201927
rok 202034
rok 202134
rok 202229
Liczba absolwentów
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201593,5%
absolwenci z roku 201695,0%
absolwenci z roku 201792,3%
absolwenci z roku 201878,9%
absolwenci z roku 201992,6%
absolwenci z roku 202076,5%
absolwenci z roku 202182,4%
absolwenci z roku 202286,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201590,3%71,0%
absolwenci z roku 201690,0%67,5%
absolwenci z roku 201788,5%57,7%
absolwenci z roku 201871,1%50,0%
absolwenci z roku 201981,5%74,1%
absolwenci z roku 202064,7%35,3%
absolwenci z roku 202176,5%35,3%
absolwenci z roku 202272,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,3%1,5%0,0%1,3%2,8%0,7%0,5%1,7%
w II roku0,3%0,0%0,0%2,0%1,2%0,0%2,2%
w III roku4,3%3,8%2,9%3,5%0,6%2,0%
w IV roku1,3%0,2%0,3%5,7%2,8%
w V roku0,8%2,3%1,6%3,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,060,280,000,330,630,090,150,19
w II roku0,030,000,000,860,310,001,00
w III roku0,491,090,390,970,110,49
w IV roku0,420,060,091,610,50
w V roku0,140,720,531,80
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201525,7029,77
absolwenci z roku 201624,3824,19
absolwenci z roku 201712,8818,41
absolwenci z roku 201818,9717,09
absolwenci z roku 201914,4218,90
absolwenci z roku 202014,9318,96
absolwenci z roku 20218,0412,19
absolwenci z roku 20222,073,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201516,1%9,7%6,5%
abs. z roku 201622,5%20,0%0,0%
abs. z roku 201757,7%38,5%19,2%
abs. z roku 201839,5%39,5%0,0%
abs. z roku 201955,6%37,0%3,7%
abs. z roku 202041,2%29,4%11,8%
abs. z roku 202147,1%23,5%8,8%
abs. z roku 202248,3%34,5%3,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca11,3%12,5%36,2%29,6%33,3%31,9%27,7%31,9%
umowa o pracę8,9%12,1%27,9%28,9%16,0%17,6%15,0%26,4%
samo­zatrudnienie1,9%0,0%11,5%0,0%3,7%7,1%4,9%3,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 371 zł2 511 zł3 590 zł3 535 zł3 149 zł3 660 zł2 872 zł5 057 zł
w II roku3 008 zł2 966 zł4 452 zł4 819 zł4 914 zł4 356 zł4 557 zł
w III roku4 200 zł3 665 zł5 986 zł6 232 zł5 570 zł5 017 zł
w IV roku4 943 zł4 625 zł6 447 zł8 345 zł7 245 zł
w V roku6 071 zł5 547 zł8 836 zł9 349 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 588 zł2 283 zł4 175 zł3 584 zł4 292 zł4 237 zł3 751 zł5 697 zł
w II roku3 008 zł2 808 zł5 923 zł4 810 zł5 324 zł4 398 zł5 325 zł
w III roku4 433 zł4 003 zł6 024 zł6 702 zł6 347 zł5 504 zł
w IV roku5 202 zł4 807 zł6 462 zł9 183 zł8 249 zł
w V roku6 056 zł6 014 zł9 199 zł9 980 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,800,530,770,670,590,570,430,66
w II roku0,650,590,870,850,850,600,59
w III roku0,910,751,081,040,880,64
w IV roku1,030,891,051,271,05
w V roku1,111,001,311,31
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UJ, Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UJ - kierunki wg matury

Kontakt:

Zespół Welcome Centre
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), I piętro
30-060 Kraków
tel. +(48) 12 663 26 60,
12 663 26 63

e-mail:
rekrutacja@uj.edu.pl
misjaUJ_220_pasek_black.gif
Polityka Prywatności