aplikacja Matura google play app store

Kierunek Zarządzanie kulturą i mediami

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:język polski (pr)
matematyka (pr)
język angielski (pr)
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język rosyjski (pr)
język włoski (pr)
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, brane są wyniki z matury na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych.

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Każdy przedmiot kwalifikacyjny ma swoja wagę wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia.


zestawienie danych statystycznych z rekrutacji w roku 2019 i 2020: ilość kandydatów na 1 miejsce, minimalna ilość punktów potrzeba do przyjęcia na studia, średnia punktów kandydatów, liczba miejsc

na podstawie egzaminów maturalnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uj.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie kulturą i mediami

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie kulturą i mediami - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201584
rok 201698
rok 2017120
rok 201879
rok 201982
rok 202081
rok 202167
rok 202264
Liczba absolwentów
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie kulturą i mediami - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201586,9%
absolwenci z roku 201688,8%
absolwenci z roku 201785,9%
absolwenci z roku 201886,1%
absolwenci z roku 201990,2%
absolwenci z roku 202082,7%
absolwenci z roku 202180,6%
absolwenci z roku 202285,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie kulturą i mediami - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201575,0%57,2%
absolwenci z roku 201683,7%63,2%
absolwenci z roku 201781,7%64,2%
absolwenci z roku 201882,3%67,1%
absolwenci z roku 201982,9%64,6%
absolwenci z roku 202076,5%56,8%
absolwenci z roku 202170,1%35,8%
absolwenci z roku 202275,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie kulturą i mediami - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,7%1,5%2,8%1,9%0,9%0,0%0,5%1,6%
w II roku2,4%0,1%1,4%1,0%1,3%0,0%0,2%
w III roku2,7%2,2%3,3%2,4%1,0%0,8%
w IV roku2,9%2,3%5,1%1,6%0,8%
w V roku1,0%2,9%2,8%3,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie kulturą i mediami - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,180,160,820,330,290,000,080,31
w II roku0,480,010,320,240,260,000,05
w III roku0,800,510,740,500,220,33
w IV roku0,720,541,160,610,28
w V roku0,310,510,610,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie kulturą i mediami - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201519,9922,64
absolwenci z roku 201618,1821,37
absolwenci z roku 201716,8622,18
absolwenci z roku 201818,9421,70
absolwenci z roku 201912,5917,64
absolwenci z roku 202016,8117,95
absolwenci z roku 202110,0511,07
absolwenci z roku 20223,653,77
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie kulturą i mediami - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201539,3%28,6%4,8%
abs. z roku 201640,8%28,6%3,1%
abs. z roku 201743,3%29,2%5,0%
abs. z roku 201845,6%36,7%0,0%
abs. z roku 201948,8%29,3%2,4%
abs. z roku 202030,9%25,9%1,2%
abs. z roku 202141,8%26,9%1,5%
abs. z roku 202246,9%31,2%1,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie kulturą i mediami - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca26,9%27,6%27,8%29,8%27,7%20,1%22,4%28,3%
umowa o pracę19,4%18,5%19,6%25,8%19,3%15,7%15,9%19,9%
samo­zatrudnienie3,2%2,6%2,2%0,0%1,3%1,2%1,5%1,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie kulturą i mediami - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 002 zł2 212 zł2 087 zł2 365 zł2 401 zł2 846 zł3 242 zł2 886 zł
w II roku3 067 zł2 680 zł2 425 zł2 728 zł2 883 zł3 683 zł3 836 zł
w III roku3 292 zł3 020 zł2 891 zł3 851 zł3 989 zł4 533 zł
w IV roku3 889 zł3 659 zł3 447 zł5 124 zł5 809 zł
w V roku4 447 zł4 499 zł4 568 zł5 936 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie kulturą i mediami - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 172 zł2 872 zł2 501 zł2 790 zł2 980 zł3 060 zł3 714 zł3 658 zł
w II roku3 277 zł2 701 zł3 140 zł3 158 zł3 825 zł4 067 zł4 427 zł
w III roku3 521 zł3 322 zł3 591 zł4 076 zł4 551 zł4 747 zł
w IV roku4 231 zł4 073 zł3 831 zł5 312 zł5 969 zł
w V roku4 547 zł5 021 zł4 977 zł6 237 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie kulturą i mediami - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,490,500,470,450,440,490,480,38
w II roku0,700,560,510,490,470,550,50
w III roku0,720,600,540,660,600,59
w IV roku0,800,690,590,780,79
w V roku0,860,770,690,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UJ, Zarządzanie kulturą i mediami (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UJ - kierunki wg matury

Kontakt:

Zespół Welcome Centre
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), I piętro
30-060 Kraków
tel. +(48) 12 663 26 60,
12 663 26 63

e-mail:
rekrutacja@uj.edu.pl
misjaUJ_220_pasek_black.gif
Polityka Prywatności