aplikacja Matura google play app store

Kierunek Matematyka komputerowa

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka (pr)
fizyka
informatyka

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, brane są wyniki z matury na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych.

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Każdy przedmiot kwalifikacyjny ma swoja wagę wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia.


zestawienie danych statystycznych z rekrutacji w roku 2019 i 2020: ilość kandydatów na 1 miejsce, minimalna ilość punktów potrzeba do przyjęcia na studia, średnia punktów kandydatów, liczba miejsc

na podstawie egzaminów maturalnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uj.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Matematyka komputerowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Matematyka komputerowa UJ

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Matematyka komputerowa - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201510
rok 201711
rok 201917
rok 202016
rok 202115
Liczba absolwentów
UJ, Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Matematyka komputerowa - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201772,7%
absolwenci z roku 201994,1%
absolwenci z roku 202093,8%
absolwenci z roku 202186,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Matematyka komputerowa - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2015100,0%90,0%
absolwenci z roku 201772,7%36,4%
absolwenci z roku 201994,1%76,5%
absolwenci z roku 202087,5%50,0%
absolwenci z roku 202186,7%40,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka komputerowa - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%0,0%0,0%3,1%0,0%
w II roku0,0%0,0%0,0%2,1%0,0%
w III roku0,0%0,0%0,0%0,0%
w IV roku0,0%0,0%0,0%
w V roku0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka komputerowa - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,000,000,750,00
w II roku0,000,000,001,230,00
w III roku0,000,000,000,00
w IV roku0,000,000,00
w V roku0,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Matematyka komputerowa - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201513,4422,56
absolwenci z roku 201714,0014,38
absolwenci z roku 201912,8712,50
absolwenci z roku 202012,0014,55
absolwenci z roku 20214,425,30
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka komputerowa - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201540,0%20,0%0,0%
abs. z roku 201754,5%45,5%0,0%
abs. z roku 201947,1%47,1%0,0%
abs. z roku 202056,2%43,8%0,0%
abs. z roku 202173,3%60,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Matematyka komputerowa - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca21,7%39,4%39,7%16,1%45,6%
umowa o pracę16,7%37,9%39,7%14,1%42,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka komputerowa - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 577 zł4 345 zł6 035 zł5 975 zł5 836 zł
w II roku4 445 zł5 999 zł7 496 zł7 535 zł10 937 zł
w III roku5 904 zł6 595 zł9 511 zł9 288 zł
w IV roku7 700 zł7 022 zł12 325 zł
w V roku10 907 zł7 627 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka komputerowa - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku4 948 zł6 035 zł7 421 zł6 526 zł
w II roku5 186 zł5 694 zł7 496 zł9 564 zł10 937 zł
w III roku6 587 zł6 595 zł9 511 zł9 917 zł
w IV roku7 737 zł6 416 zł12 325 zł
w V roku10 907 zł7 956 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UJ, Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka komputerowa - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,931,031,041,040,99
w II roku1,131,311,231,201,66
w III roku1,361,381,421,37
w IV roku1,661,281,56
w V roku2,241,17
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UJ, Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UJ - kierunki wg matury

Kontakt:

Zespół Welcome Centre
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), I piętro
30-060 Kraków
tel. +(48) 12 663 26 60,
12 663 26 63

e-mail:
rekrutacja@uj.edu.pl
misjaUJ_220_pasek_black.gif
Polityka Prywatności