dlamaturzysty.info

Kierunek Kognitywistyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski (pr)
język łaciński i kultura antyczna
filozofia
2 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka
informatyka

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, brane są wyniki z matury na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych.

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Każdy przedmiot kwalifikacyjny ma swoja wagę wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia.


zestawienie danych statystycznych z rekrutacji w roku 2019 i 2020: ilość kandydatów na 1 miejsce, minimalna ilość punktów potrzeba do przyjęcia na studia, średnia punktów kandydatów, liczba miejsc

na podstawie egzaminów maturalnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uj.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Kognitywistyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
W trakcie realizacji studiów studenci będą mieli możliwość zapoznania się zarówno z podstawowymi pojęciami, metodami, koncepcjami i podejściami stosowanymi w badaniach dotyczących mózgu i umysłu, jak i teoretycznymi próbami ujęcia zagadnienia świadomości w ramach badań naukowych. Studenci będą także mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami klasycznej ontologii stanowiącymi źródło współczesnej kognitywistyki (m.in. problemem psychofizycznym), współczesnymi dziedzinami filozofii związanymi z kognitywistyką (filozofia umysłu, informacji) jak i badaniami prowadzonymi obecnie na pograniczu antropologii i logiki. 

W trakcie zajęć oferowanych w ramach ścieżki specjalizacyjnej studenci będą mieli także okazję zdobyć wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym i zapoznać się z podstawami dziedzin nauki związanych z kognitywistyką: psychologii poznawczej, neuronauki (nauki o układzie nerwowym), neurokognitywistyki, psychologii emocji, psycholingwistyki, informatyki i sztucznej inteligencji.

Absolwent kognitywistyki powinien posiadać umiejętność wieloaspektowego spojrzenia na problemy związane z poznaniem ludzkim, jego rozwojem oraz ewentualnymi dysfunkcjami. Będzie potrafił przy rozwiązywaniu problemów posługiwać się logiką, metodami analizy psychologicznej i społecznej oraz kompetencjami z zakresu biologicznych podstaw działania mózgu ludzkiego przy użyciu różnych urządzeń obliczeniowych w tym sieci neuronowych. Będzie przygotowany do pracy związanej między innymi z modelowaniem zachowania się osoby-użytkownika w systemach interakcyjnych w sferze publicznej jak i indywidualnej, w dziedzinach związanych z ergonomią i komputerowych wspomaganiem procesu pracy i edukacji.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Kognitywistyka UJ

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201423
rok 201522
rok 201639
rok 201727
rok 201823
rok 201920
Liczba absolwentów
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201692,3%
absolwenci z roku 201781,5%
absolwenci z roku 201878,3%
absolwenci z roku 201980,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201595,5%81,8%
absolwenci z roku 201679,5%56,4%
absolwenci z roku 201763,0%33,3%
absolwenci z roku 201860,9%13,0%
absolwenci z roku 201950,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,0%0,0%0,0%3,1%3,6%0,0%
w II roku0,7%0,0%0,2%0,3%0,0%
w III roku0,4%0,0%2,4%1,9%
w IV roku0,0%0,8%4,1%
w V roku0,0%4,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,000,000,000,490,690,00
w II roku0,110,000,040,050,00
w III roku0,050,000,360,39
w IV roku0,000,160,87
w V roku0,001,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201426,4833,44
absolwenci z roku 201531,5033,67
absolwenci z roku 201624,8224,00
absolwenci z roku 201716,6515,79
absolwenci z roku 20185,776,91
absolwenci z roku 20191,572,40
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201421,7%8,7%4,3%
abs. z roku 20159,1%0,0%0,0%
abs. z roku 201620,5%20,5%0,0%
abs. z roku 201733,3%22,2%0,0%
abs. z roku 201852,2%43,5%4,3%
abs. z roku 201935,0%25,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca15,6%1,1%13,7%20,1%29,7%30,8%
umowa o pracę8,3%0,0%12,8%13,6%21,0%20,4%
samo­zatrudnienie3,6%0,0%0,0%0,0%1,1%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 650 zł3 461 zł2 131 zł2 556 zł3 065 zł
w II roku2 036 zł4 319 zł3 792 zł3 242 zł
w III roku2 311 zł3 505 zł4 243 zł3 649 zł
w IV roku2 768 zł4 600 zł5 192 zł
w V roku3 719 zł5 156 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku3 628 zł3 151 zł3 222 zł3 867 zł
w II roku3 085 zł4 331 zł4 564 zł3 585 zł
w III roku3 214 zł3 625 zł5 010 zł5 071 zł
w IV roku3 763 zł4 510 zł5 949 zł
w V roku4 465 zł5 627 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,620,780,460,540,55
w II roku0,460,980,740,61
w III roku0,500,700,880,70
w IV roku0,550,901,01
w V roku0,710,97
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Polityka Prywatności