aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filologia angielska z językiem niemieckim

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język angielski (pr)
1 spośród:język polski (pr)
język niemiecki (pr)

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, brane są wyniki z matury na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych.

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Każdy przedmiot kwalifikacyjny ma swoja wagę wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia.


zestawienie danych statystycznych z rekrutacji w roku 2019 i 2020: ilość kandydatów na 1 miejsce, minimalna ilość punktów potrzeba do przyjęcia na studia, średnia punktów kandydatów, liczba miejsc

na podstawie egzaminów maturalnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uj.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Absolwent studiów powinien posiadać podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu nauczanych języków oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością dwóch języków obcych (głównego i dodatkowego) na poziomie biegłości C1 (język główny) i C1 (język dodatkowy) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi przede wszystkim nauczanie języków w szkole, ale również pracę w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języków obcych. Jako przyszły nauczyciel absolwent powinien posiadać przygotowanie w zakresie wybranej specjalności nauczycielskiej, psychologii i pedagogiki, umożliwiające pełnienie funkcji wychowawczych i opiekuńczych, a także technik nauczania i środków dydaktycznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filologia angielska z językiem niemieckim UJ
Polityka Prywatności