Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
kryteria przyjęć - lista kierunków UMCS »
prezentacja UMCS »

Język rosyjski w biznesie
Kryteria przyjęć na kierunku Rusycystyka

przedmioty
1 spośród:język polski
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

"NOWA MATURA"
Wynik procentowy z pisemnego egzaminu „nowej” matury:
Poziom Podstawowy – 1% = 1 pkt.
Poziom Rozszerzony – 1% = 2 pkt.
Poziom Dwujęzyczny (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych) przelicza się na wynik właściwy poziomowi Rozszerzonemu:

1%D = 4/3%R
(wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%)

Wynik egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30%.

Uwaga! Przy ustaleniu ostatecznego wyniku postępowania uwzględnia się wagę przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek studiów.


https://www.umcs.pl/pl/zasady-ogolne-rekrutacji,3307.htm

Dodatkowe informacje:

Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
boks_220.gif
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności