aplikacja Matura google play app store

Specjalistyczny język niemiecki

Kryteria przyjęć
na kierunku Germanistyka:
przedmioty
język polski
język niemiecki
lub
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język rosyjski
język włoski
Przedmioty maturalne:
  • język niemiecki = waga 2,0 lub inny język nowożytny = waga 1,0;
  • język polski (poziom rozszerzony = waga 1,0, poziom podstawowy = waga 0,5).

NOWA MATURA
Wynik procentowy z pisemnego egzaminu „nowej” matury:
Poziom Podstawowy – 1% = 1 pkt.
Poziom Rozszerzony – 1% = 2 pkt.

Egzamin dwujęzyczny (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych) przelicza się
na wynik właściwy poziomowi rozszerzonemu:
R=4/3D
(wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%).

Wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30%.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Specjalistyczny język niemiecki

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Specjalistyczny język niemiecki UMCS
Polityka Prywatności