aplikacja Matura google play app store

Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego

Kryteria przyjęć
na kierunku Rusycystyka:
przedmioty
1 spośród:język polski
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego – przygotowuje specjalistów w zakresie ruchu granicznego i obsługi celnej, operujących terminologią fachową oraz nomenklaturą z dziedziny administracji, wymiany handlowej i turystycznej. Studenci nabywają również kwalifikacje zawodowe – wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje kulturowe – niezbędne w wykonywaniu zawodu celnika, agenta celnego, specjalisty obsługi ruchu granicznego.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego UMCS
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80