aplikacja Matura google play app store

Kierunek Geoarcheologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
historia sztuki

NOWA MATURA
Wynik procentowy z pisemnego egzaminu „nowej” matury:
Poziom Podstawowy – 1% = 1 pkt.
Poziom Rozszerzony – 1% = 2 pkt.

Egzamin dwujęzyczny (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych) przelicza się
na wynik właściwy poziomowi rozszerzonemu:
R=4/3D
(wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%).

Wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30%.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Geoarcheologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności