aplikacja Matura google play app store

Gry wideo w przemysłach kreatywnych

Kryteria przyjęć
na kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
historia sztuki
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Gry wideo w przemysłach kreatywnych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Gry wideo w przemysłach kreatywnych UMCS

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80