aplikacja Matura google play app store

Kierunek Administracja i zarządzanie publiczne

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język polski
matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
lub
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Administracja i zarządzanie publiczne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności