aplikacja Matura google play app store

Medical Physics Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć
na kierunku Technical Physics:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Medical Physics

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80