aplikacja Matura google play app store

Kierunek Analityka chemiczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/oferta-studiow
Dodatkowe informacje o kierunku Analityka chemiczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-12-12
Absolwent studiów I stopnia kierunku „Analityka chemiczna” posiada wiedzę z zakresu chemii, podstawy nauk ścisłych (matematyka, fizyka) i przyrodniczych (biologia). Zdobytą wiedzę teoretyczną potrafi zastosować w praktyce do rozwiązywania podstawowych zagadnień analitycznych. Absolwent posiada umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej. Zna główne techniki stosowane w analizie chemicznej oraz potrafi je zastosować w praktyce laboratoryjnej. Absolwent posiada umiejętność obsługi i zastosowania komputera i podstawowych programów użytkowych, które potrafi wykorzystać w laboratorium do przeprowadzenia obliczeń oraz do oceny poprawności uzyskanych wyników (w oparciu o metody statystyczne). Potrafi wybrać, przetworzyć i usystematyzować informację oraz przekazać je w formie pisemnej lub ustnej. Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z baz danych i wyszukanie potrzebnych informacji w literaturze fachowej.
Strona www uczelni:
www.uni.lodz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Analityka chemiczna UŁ

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Analityka chemiczna - UŁ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201529
rok 201634
rok 201732
rok 201819
rok 201939
rok 202028
rok 202130
rok 202228
Liczba absolwentów
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Analityka chemiczna - UŁ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201596,6%
absolwenci z roku 201697,1%
absolwenci z roku 201796,9%
absolwenci z roku 2018100,0%
absolwenci z roku 2019100,0%
absolwenci z roku 202085,7%
absolwenci z roku 202193,3%
absolwenci z roku 202289,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Analityka chemiczna - UŁ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201596,6%96,6%
absolwenci z roku 201697,1%94,1%
absolwenci z roku 201796,9%93,8%
absolwenci z roku 2018100,0%100,0%
absolwenci z roku 201997,4%94,9%
absolwenci z roku 202085,7%78,6%
absolwenci z roku 202193,3%80,0%
absolwenci z roku 202292,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka chemiczna - UŁ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,6%2,7%0,0%0,0%0,4%0,6%0,0%3,9%
w II roku2,9%2,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
w III roku12,4%6,4%4,4%6,1%4,5%4,2%
w IV roku1,1%0,0%4,2%2,6%0,4%
w V roku1,7%0,0%1,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka chemiczna - UŁ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,260,280,000,000,080,080,000,66
w II roku0,360,160,000,000,000,000,00
w III roku1,781,180,830,730,540,96
w IV roku0,210,000,760,410,04
w V roku0,340,000,230,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Analityka chemiczna - UŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201523,3725,50
absolwenci z roku 201619,0621,38
absolwenci z roku 201726,2228,41
absolwenci z roku 201821,3221,47
absolwenci z roku 201913,7220,87
absolwenci z roku 202010,3317,76
absolwenci z roku 202111,0914,71
absolwenci z roku 20226,937,43
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka chemiczna - UŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201517,2%13,8%0,0%
abs. z roku 201632,4%20,6%0,0%
abs. z roku 201715,6%12,5%0,0%
abs. z roku 201821,1%21,1%0,0%
abs. z roku 201943,6%30,8%0,0%
abs. z roku 202057,1%28,6%0,0%
abs. z roku 202136,7%20,0%0,0%
abs. z roku 202246,4%17,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Analityka chemiczna - UŁ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca8,6%10,5%6,2%21,1%21,2%34,8%20,3%18,5%
umowa o pracę7,2%6,4%5,7%21,1%16,9%24,4%14,4%9,8%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka chemiczna - UŁ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku805 zł1 148 zł1 524 zł1 805 zł1 371 zł1 576 zł1 846 zł1 510 zł
w II roku1 090 zł1 393 zł1 564 zł1 530 zł1 438 zł2 426 zł2 157 zł
w III roku2 154 zł2 818 zł2 632 zł3 034 zł3 487 zł4 188 zł
w IV roku3 062 zł3 529 zł3 603 zł3 878 zł4 676 zł
w V roku3 828 zł4 336 zł4 097 zł5 097 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka chemiczna - UŁ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku947 zł1 323 zł1 541 zł1 805 zł1 791 zł2 257 zł2 478 zł3 176 zł
w II roku1 485 zł1 546 zł2 346 zł2 676 zł2 471 zł3 272 zł2 873 zł
w III roku2 398 zł2 861 zł2 777 zł3 158 zł3 548 zł4 414 zł
w IV roku3 158 zł3 452 zł3 777 zł4 322 zł4 756 zł
w V roku3 751 zł4 276 zł4 060 zł5 097 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Analityka chemiczna - UŁ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,230,300,330,430,300,310,350,23
w II roku0,310,330,320,340,280,420,33
w III roku0,540,650,550,610,600,64
w IV roku0,720,770,710,710,72
w V roku0,840,860,720,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UŁ, Analityka chemiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności