aplikacja Matura google play app store

Kierunek Politologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/oferta-studiow
Dodatkowe informacje o kierunku Politologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-08-28
Celem kształcenia na kierunku politologia" jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych absolwentom do:
- pełnienia różnych ról społecznych w sytuacji postępującej integracji globalnej, regionalnej i europejskiej,
Absolwenci kierunku "politologia" będą mogli podejmować pracę w:
- organach administracji państwowej i samorządowej, które kształtują w sposób wieloaspektowy politykę zagraniczną,
- organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
- przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową,
- instytucjach państwowych i organizacjach politycznych uczestniczących w transformacji systemu politycznego.

Absolwenci studiów licencjackich mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich drugiego stopnia, które przygotowują do kontynuowania pracy naukowej oraz do popularyzacji wiedzy i działalności w mass mediach."
Strona www uczelni:
www.uni.lodz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Politologia UŁ

Przykłady zawodów

Politolog
Prowadzi badania i opracowuje analizy dotyczące teorii polityki, systemów politycznych, historii polityki i myśli politycznej, stosunków międzynarodowych, instytucji i organizacji politycznych, postaw i zachowań społecznych w odniesieniu do decyzji politycznych i instytucji władzy (sejmu, rządu, prezydenta); na różne sposoby (doradztwo, publicystyka) udostępnia uzyskaną wiedzę, która może stanowić podstawę do podejmowania decyzji i działań w sferze polityki wewnętrznej i zagranicznej; prowadzi działalność dydaktyczną.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Politologia - UŁ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201448
rok 201547
rok 201626
rok 201715
rok 201831
rok 201968
rok 202025
rok 202115
rok 202215
Liczba absolwentów
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Politologia - UŁ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201595,7%
absolwenci z roku 201688,5%
absolwenci z roku 201786,7%
absolwenci z roku 201880,6%
absolwenci z roku 201969,1%
absolwenci z roku 202084,0%
absolwenci z roku 202186,7%
absolwenci z roku 202286,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Politologia - UŁ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201595,7%72,3%
absolwenci z roku 201688,5%61,5%
absolwenci z roku 201786,7%60,0%
absolwenci z roku 201880,6%61,3%
absolwenci z roku 201969,1%44,1%
absolwenci z roku 202084,0%68,0%
absolwenci z roku 202173,3%26,7%
absolwenci z roku 202280,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,3%2,8%0,0%6,1%1,6%1,2%2,0%2,8%6,7%
w II roku1,9%1,4%0,0%6,7%5,9%4,0%2,0%0,0%
w III roku4,2%5,3%4,8%2,2%8,9%3,9%5,3%
w IV roku3,6%5,7%9,0%1,1%5,4%2,1%
w V roku3,8%7,1%8,3%1,7%4,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,370,290,000,990,290,230,270,491,39
w II roku0,200,170,001,221,050,640,300,00
w III roku0,530,740,870,341,590,680,72
w IV roku0,540,951,470,190,920,45
w V roku0,601,191,220,261,40
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Politologia - UŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,5424,43
absolwenci z roku 201518,4923,10
absolwenci z roku 201618,6423,18
absolwenci z roku 201714,5024,58
absolwenci z roku 20189,3715,14
absolwenci z roku 20194,814,32
absolwenci z roku 202012,2010,38
absolwenci z roku 20218,5011,00
absolwenci z roku 20222,672,83
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201437,5%29,2%0,0%
abs. z roku 201542,6%31,9%0,0%
abs. z roku 201638,5%23,1%3,8%
abs. z roku 201740,0%33,3%0,0%
abs. z roku 201867,7%54,8%3,2%
abs. z roku 201982,4%73,5%8,8%
abs. z roku 202052,0%44,0%4,0%
abs. z roku 202153,3%33,3%6,7%
abs. z roku 202260,0%40,0%6,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Politologia - UŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca18,9%27,1%22,1%21,7%54,3%74,4%44,0%34,4%42,8%
umowa o pracę16,1%20,7%13,5%15,0%44,6%64,5%36,7%28,3%32,8%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%3,8%0,0%1,3%7,0%4,0%2,2%6,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UŁ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 127 zł1 309 zł1 936 zł1 605 zł3 776 zł4 297 zł3 268 zł3 180 zł3 858 zł
w II roku1 652 zł1 672 zł3 025 zł2 341 zł4 059 zł5 108 zł3 548 zł3 654 zł
w III roku2 319 zł2 155 zł2 680 zł2 548 zł4 116 zł5 837 zł4 213 zł
w IV roku2 821 zł3 011 zł2 881 zł3 003 zł5 539 zł6 348 zł
w V roku2 924 zł3 334 zł3 665 zł3 767 zł6 794 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UŁ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 199 zł1 635 zł2 198 zł1 874 zł3 855 zł4 412 zł3 537 zł3 481 zł4 752 zł
w II roku1 632 zł1 842 zł2 844 zł2 565 zł4 470 zł5 050 zł3 586 zł3 523 zł
w III roku2 506 zł2 321 zł2 659 zł2 981 zł4 235 zł5 829 zł4 080 zł
w IV roku3 050 zł2 749 zł2 940 zł3 162 zł6 158 zł6 621 zł
w V roku3 264 zł3 257 zł3 716 zł5 167 zł6 497 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,320,350,470,410,850,830,630,530,59
w II roku0,460,430,680,530,880,910,620,53
w III roku0,590,510,570,530,790,940,65
w IV roku0,670,670,560,560,960,92
w V roku0,640,680,650,641,04
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UŁ, Politologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności