aplikacja Matura google play app store

Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uwm.edu.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-05-07
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Technologia żywności i żywienie człowieka UWM

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - UWM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014114
rok 201599
rok 201688
rok 201778
rok 201881
rok 201960
rok 202051
rok 202169
rok 202258
Liczba absolwentów
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - UWM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201581,8%
absolwenci z roku 201673,9%
absolwenci z roku 201787,2%
absolwenci z roku 201882,7%
absolwenci z roku 201980,0%
absolwenci z roku 202080,4%
absolwenci z roku 202179,7%
absolwenci z roku 202262,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - UWM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201581,8%79,8%
absolwenci z roku 201673,9%67,0%
absolwenci z roku 201787,2%80,8%
absolwenci z roku 201880,3%71,6%
absolwenci z roku 201980,0%73,3%
absolwenci z roku 202080,4%66,7%
absolwenci z roku 202179,7%52,2%
absolwenci z roku 202262,1%44,9%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku6,5%4,1%2,7%2,7%3,4%0,8%2,3%4,3%5,0%
w II roku9,2%9,9%7,0%5,7%5,3%2,9%5,2%5,7%
w III roku4,9%5,6%2,9%4,4%4,3%4,3%5,1%
w IV roku4,6%3,4%4,2%4,1%3,2%4,0%
w V roku4,6%4,1%7,0%4,1%1,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,420,230,220,300,440,110,250,510,50
w II roku0,800,880,790,640,810,370,860,68
w III roku0,530,580,330,600,480,980,93
w IV roku0,610,510,570,450,410,64
w V roku0,750,530,750,460,25
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,9917,36
absolwenci z roku 201515,0417,88
absolwenci z roku 201611,8214,25
absolwenci z roku 201713,2415,63
absolwenci z roku 201811,1214,64
absolwenci z roku 201912,4314,63
absolwenci z roku 202013,6415,63
absolwenci z roku 20218,8610,64
absolwenci z roku 20228,509,40
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201441,2%35,1%1,7%
abs. z roku 201530,3%25,3%0,0%
abs. z roku 201647,7%38,6%1,1%
abs. z roku 201734,6%30,8%1,3%
abs. z roku 201843,2%40,8%2,5%
abs. z roku 201946,7%40,0%3,3%
abs. z roku 202037,3%35,3%0,0%
abs. z roku 202168,1%58,0%2,9%
abs. z roku 202251,8%48,3%1,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca30,1%17,1%35,1%25,1%37,8%38,1%24,8%49,0%40,1%
umowa o pracę24,5%13,8%28,0%20,3%33,4%31,9%20,9%41,3%35,9%
samo­zatrudnienie1,5%0,0%0,8%1,3%1,8%2,3%0,0%1,4%0,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 535 zł1 642 zł2 030 zł2 007 zł2 620 zł2 713 zł2 016 zł3 303 zł3 273 zł
w II roku2 262 zł2 100 zł2 846 zł2 450 zł2 692 zł2 783 zł3 123 zł4 220 zł
w III roku2 921 zł3 024 zł3 428 zł3 438 zł3 753 zł3 888 zł4 687 zł
w IV roku3 517 zł3 642 zł4 056 zł4 050 zł4 479 zł4 866 zł
w V roku4 003 zł4 087 zł4 200 zł4 657 zł5 179 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 691 zł1 894 zł2 359 zł2 066 zł2 706 zł3 046 zł2 292 zł3 411 zł3 466 zł
w II roku2 480 zł2 410 zł3 023 zł2 629 zł2 896 zł3 101 zł3 330 zł4 448 zł
w III roku2 997 zł3 165 zł3 529 zł3 530 zł3 843 zł4 116 zł4 789 zł
w IV roku3 580 zł3 798 zł4 206 zł4 021 zł4 533 zł5 436 zł
w V roku4 047 zł4 121 zł4 297 zł4 673 zł5 176 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,460,460,540,520,640,600,410,610,54
w II roku0,630,560,720,580,600,570,570,71
w III roku0,780,780,810,760,790,710,78
w IV roku0,880,880,900,830,860,79
w V roku0,940,910,860,870,87
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UWM, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UWM - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
biuro numerów:
89 523 49 13
recepcja rektoratu:
89 523 38 80
Informator oraz niezbędnik dla kandydatów na studia
 Informator_2024_UWM.jpg
Polityka Prywatności