aplikacja Matura google play app store

Kierunek Architektura krajobrazu

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
biologia
chemia
geografia
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uwm.edu.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Architektura krajobrazu

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-06-28
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Architektura krajobrazu UWM

Przykłady zawodów

Architekt krajobrazu
Opracowuje programy i projekty ochrony i kształtowania krajobrazu oraz projekty budowy i modernizacji obiektów architektury krajobrazu, w celu zachowania i rozwijania projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w dziedzinie architektury krajobrazu wyników prac z innych dziedzin.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Architektura krajobrazu - UWM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201462
rok 201556
rok 201649
rok 201735
rok 201827
rok 201911
rok 202021
rok 202115
rok 202213
Liczba absolwentów
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Architektura krajobrazu - UWM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201582,1%
absolwenci z roku 201673,5%
absolwenci z roku 201788,6%
absolwenci z roku 201874,1%
absolwenci z roku 201972,7%
absolwenci z roku 202071,4%
absolwenci z roku 202160,0%
absolwenci z roku 202276,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Architektura krajobrazu - UWM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201582,1%64,3%
absolwenci z roku 201671,4%46,9%
absolwenci z roku 201782,9%51,4%
absolwenci z roku 201874,1%63,0%
absolwenci z roku 201972,7%72,7%
absolwenci z roku 202071,4%57,1%
absolwenci z roku 202153,3%26,7%
absolwenci z roku 202269,2%61,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku9,1%7,7%14,1%1,4%4,9%4,5%11,1%5,6%0,0%
w II roku16,1%10,0%11,7%7,9%5,9%7,6%16,3%13,9%
w III roku15,5%11,0%8,2%9,8%9,3%9,8%12,7%
w IV roku8,7%8,2%6,1%11,0%7,1%0,0%
w V roku6,9%5,1%6,0%9,0%9,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,650,741,510,120,820,621,070,670,00
w II roku1,311,081,341,040,910,911,482,31
w III roku1,341,201,321,691,421,721,77
w IV roku0,951,110,982,041,640,00
w V roku0,700,690,811,623,05
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Architektura krajobrazu - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,2821,34
absolwenci z roku 201522,3525,49
absolwenci z roku 201616,4122,91
absolwenci z roku 201716,3221,94
absolwenci z roku 201822,7123,86
absolwenci z roku 201913,7018,60
absolwenci z roku 202015,6520,39
absolwenci z roku 20219,2510,91
absolwenci z roku 20227,097,80
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201437,1%32,3%1,6%
abs. z roku 201517,9%12,5%0,0%
abs. z roku 201644,9%22,4%2,0%
abs. z roku 201734,3%22,9%5,7%
abs. z roku 201822,2%22,2%3,7%
abs. z roku 201945,5%36,4%0,0%
abs. z roku 202033,3%9,5%0,0%
abs. z roku 202153,3%46,7%0,0%
abs. z roku 202253,8%46,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Architektura krajobrazu - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca24,9%8,5%23,5%18,6%17,9%29,5%14,7%36,7%48,7%
umowa o pracę15,9%5,7%8,5%10,0%15,7%23,5%3,2%26,7%41,0%
samo­zatrudnienie1,5%0,0%0,2%4,3%2,2%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 338 zł905 zł969 zł1 868 zł1 959 zł1 672 zł1 393 zł2 121 zł2 839 zł
w II roku1 759 zł1 244 zł1 726 zł2 442 zł2 240 zł1 253 zł2 724 zł2 426 zł
w III roku2 041 zł1 749 zł2 392 zł2 654 zł2 615 zł2 721 zł3 076 zł
w IV roku2 485 zł2 411 zł2 711 zł3 034 zł3 282 zł3 791 zł
w V roku2 825 zł2 798 zł2 875 zł3 608 zł3 605 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 585 zł1 181 zł1 303 zł2 035 zł1 788 zł2 060 zł2 620 zł3 244 zł
w II roku2 217 zł1 536 zł2 079 zł2 402 zł2 241 zł1 671 zł2 732 zł3 192 zł
w III roku2 311 zł2 030 zł2 622 zł2 717 zł2 916 zł2 933 zł3 329 zł
w IV roku2 544 zł2 645 zł2 956 zł3 054 zł3 335 zł3 778 zł
w V roku2 889 zł2 932 zł3 024 zł3 533 zł3 588 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,400,270,240,460,460,370,270,400,45
w II roku0,490,330,430,590,490,250,490,40
w III roku0,550,430,560,570,530,500,49
w IV roku0,620,570,590,600,610,63
w V roku0,670,610,580,650,61
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UWM, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UWM - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
biuro numerów:
89 523 49 13
recepcja rektoratu:
89 523 38 80
Informator oraz niezbędnik dla kandydatów na studia
 Informator_2024_UWM.jpg
Polityka Prywatności