dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Gospodarka przestrzenna

przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język polski
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczymi elementami mogą być: konkurs świadectw, rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian praktyczny i konkurs dyplomów.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uni.opole.pl/page/4067/studia-2021-2022

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
uni.opole.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności