aplikacja Matura google play app store

Kierunek Politologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:matematyka
język angielski
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczymi elementami mogą być: konkurs świadectw, rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian praktyczny i konkurs dyplomów.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uni.opole.pl/page/4067/studia-2021-2022
Dodatkowe informacje o kierunku Politologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-08-28
Strona www uczelni:
uni.opole.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Politologia UO

Przykłady zawodów

Politolog
Prowadzi badania i opracowuje analizy dotyczące teorii polityki, systemów politycznych, historii polityki i myśli politycznej, stosunków międzynarodowych, instytucji i organizacji politycznych, postaw i zachowań społecznych w odniesieniu do decyzji politycznych i instytucji władzy (sejmu, rządu, prezydenta); na różne sposoby (doradztwo, publicystyka) udostępnia uzyskaną wiedzę, która może stanowić podstawę do podejmowania decyzji i działań w sferze polityki wewnętrznej i zagranicznej; prowadzi działalność dydaktyczną.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Politologia - UO, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201427
rok 201517
rok 201710
rok 201811
rok 201910
rok 202016
rok 202114
Liczba absolwentów
UO, Politologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Politologia - UO, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201582,4%
absolwenci z roku 2017100,0%
absolwenci z roku 201881,8%
absolwenci z roku 201980,0%
absolwenci z roku 202068,8%
absolwenci z roku 202185,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UO, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Politologia - UO, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201582,4%64,7%
absolwenci z roku 2017100,0%90,0%
absolwenci z roku 201881,8%54,5%
absolwenci z roku 201980,0%50,0%
absolwenci z roku 202068,8%31,2%
absolwenci z roku 202185,7%57,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UO, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,9%9,3%0,0%1,5%0,0%1,6%0,0%
w II roku2,8%0,0%0,0%2,3%0,0%1,0%0,0%
w III roku9,3%5,4%0,0%1,5%0,0%0,0%
w IV roku6,2%2,9%0,0%0,0%5,0%
w V roku5,2%0,0%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UO, Politologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,161,370,000,370,000,320,00
w II roku0,290,000,000,590,000,360,00
w III roku1,380,720,000,200,000,00
w IV roku0,860,420,000,001,02
w V roku1,130,000,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UO, Politologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Politologia - UO, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201423,1226,92
absolwenci z roku 201516,8719,50
absolwenci z roku 201739,0039,00
absolwenci z roku 20186,8824,71
absolwenci z roku 201934,6734,67
absolwenci z roku 202015,6716,33
absolwenci z roku 202110,6411,62
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UO, Politologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UO, Politologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UO, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201422,2%22,2%0,0%
abs. z roku 201547,1%41,2%0,0%
abs. z roku 20170,0%0,0%0,0%
abs. z roku 201854,5%9,1%9,1%
abs. z roku 20190,0%0,0%0,0%
abs. z roku 202031,2%25,0%6,2%
abs. z roku 202150,0%28,6%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UO, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UO, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UO, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Politologia - UO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca12,3%21,1%0,0%24,2%0,0%24,0%23,8%
umowa o pracę12,3%12,3%0,0%7,6%0,0%16,1%18,5%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%9,1%0,0%6,2%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UO, Politologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UO, Politologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UO, Politologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UO, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 833 zł969 zł1 433 zł3 109 zł2 313 zł
w II roku1 442 zł1 780 zł2 229 zł4 823 zł2 784 zł
w III roku1 909 zł3 285 zł2 558 zł4 127 zł
w IV roku2 580 zł4 178 zł3 593 zł3 141 zł3 236 zł
w V roku2 913 zł4 392 zł5 230 zł4 715 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UO, Politologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UO, Politologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UO, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 676 zł1 243 zł3 682 zł2 867 zł
w II roku1 810 zł1 911 zł2 239 zł4 930 zł3 344 zł
w III roku2 123 zł3 215 zł2 606 zł5 110 zł
w IV roku2 904 zł3 961 zł3 593 zł3 689 zł3 236 zł
w V roku3 265 zł4 324 zł5 230 zł4 715 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UO, Politologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UO, Politologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,550,280,320,600,41
w II roku0,400,480,460,880,44
w III roku0,490,770,500,64
w IV roku0,640,920,520,530,47
w V roku0,670,920,690,73
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UO, Politologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UO, Politologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności