aplikacja Matura google play app store

Kierunek Archeologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow
Dodatkowe informacje o kierunku Archeologia
Archeologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2008-09-25
Pragniemy aby archeolog wykształcony w Poznaniu był wszechstronnie przygotowany do uprawiania tego zawodu bez względu na to, gdzie rzucą go życiowe losy: do instytutu naukowego w wielkim mieście, czy do małego regionalnego muzeum. Chcemy przekazać niezbędną wiedzę z zakresu naszej dyscypliny oraz nauczyć prowadzenia badań wykopaliskowych na różnych typach stanowisk, z różnych okresów chronologicznych przy pomocy najnowszych metod badawczych, a także wpoić zasady niezbędnej współpracy interdyscyplinarnej. Ma to pozwolić naszym absolwentom uprawiać zawód archeologa na poziomie akceptowanym w ramach standardów europejskich i światowych.
Strona www uczelni:
amu.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Archeologia UAM

Przykładowe miejsca pracy

  • firmy archeologiczne (np. stanowiska techniczne podczas prac wykopaliskowych)
  • firmy prowadzące terenowe prace badawcze
  • firmy w ratownictwie archeologicznym
  • instytucje naukowo-badawcze w kraju i za granicą
  • muzea archeologiczne i regionalne
  • placówki zajmujących się gromadzeniem oraz upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego
  • urzędy konserwatorskie lub ochrony zabytków
  • własna działalność, np. zajmująca się badaniami terenu pod inwestycje budowlane

Przykłady zawodów

Archeolog
Zajmuje się badaniem i rekonstruowaniem minionych kultur, dziejów, a nawet wydarzeń z przeszłości na podstawie źródeł archeologicznych, historycznych i in.; poszukiwaniem, badaniem, dokumentowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem światu naukowemu oraz szerokiej publiczności materialnych pozostałości przeszłości, będących tworami człowieka (zwanych dalej zabytkami)

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Archeologia - UAM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201426
rok 201529
rok 201626
rok 201711
rok 201816
rok 201912
rok 202017
rok 202118
Liczba absolwentów
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Archeologia - UAM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,1%
absolwenci z roku 201692,3%
absolwenci z roku 201790,9%
absolwenci z roku 201893,8%
absolwenci z roku 201991,7%
absolwenci z roku 202094,1%
absolwenci z roku 202183,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Archeologia - UAM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,1%69,0%
absolwenci z roku 201688,5%42,3%
absolwenci z roku 201781,8%54,5%
absolwenci z roku 201875,0%31,2%
absolwenci z roku 201991,7%66,7%
absolwenci z roku 202094,1%47,1%
absolwenci z roku 202177,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UAM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%0,0%0,6%0,0%5,2%0,0%0,0%0,0%
w II roku0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%2,0%
w III roku7,1%0,6%1,9%5,3%0,0%1,4%
w IV roku6,7%3,2%9,6%6,1%5,7%
w V roku4,8%4,9%10,9%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UAM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,000,300,001,210,000,000,00
w II roku0,000,000,000,000,000,000,37
w III roku1,850,100,221,300,000,71
w IV roku1,640,972,712,971,60
w V roku0,841,693,680,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Archeologia - UAM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201432,7234,65
absolwenci z roku 201526,9238,15
absolwenci z roku 201623,6127,86
absolwenci z roku 201729,0031,00
absolwenci z roku 201817,2017,53
absolwenci z roku 201915,3812,00
absolwenci z roku 202012,0010,20
absolwenci z roku 20217,607,80
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UAM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 20143,8%3,8%0,0%
abs. z roku 201520,7%6,9%3,4%
abs. z roku 201623,1%23,1%3,8%
abs. z roku 20179,1%9,1%0,0%
abs. z roku 201837,5%37,5%0,0%
abs. z roku 201933,3%16,7%0,0%
abs. z roku 202023,5%17,6%5,9%
abs. z roku 202122,2%22,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Archeologia - UAM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca1,6%11,2%16,7%9,1%24,0%20,8%15,7%13,0%
umowa o pracę1,6%6,9%16,3%9,1%21,4%9,0%9,8%12,5%
samo­zatrudnienie0,0%2,6%0,6%0,0%0,0%0,0%5,9%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UAM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 342 zł1 002 zł1 571 zł1 922 zł1 179 zł2 971 zł
w II roku733 zł3 264 zł1 798 zł1 613 zł2 524 zł1 971 zł
w III roku1 521 zł1 998 zł2 244 zł2 347 zł2 475 zł2 519 zł
w IV roku2 010 zł2 391 zł2 724 zł2 876 zł3 045 zł
w V roku2 625 zł2 864 zł3 866 zł3 868 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UAM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 038 zł1 582 zł1 179 zł3 049 zł
w II roku977 zł3 262 zł2 009 zł1 603 zł2 794 zł3 054 zł
w III roku1 814 zł3 506 zł2 729 zł2 885 zł2 494 zł3 019 zł
w IV roku2 305 zł2 767 zł3 390 zł3 237 zł3 414 zł
w V roku3 161 zł3 254 zł4 049 zł3 764 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UAM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,330,230,370,340,230,48
w II roku0,190,790,410,340,430,36
w III roku0,340,460,460,440,460,37
w IV roku0,430,510,530,470,50
w V roku0,520,580,690,59
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UAM, Archeologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności