aplikacja Matura google play app store

Kierunek Politologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow
Dodatkowe informacje o kierunku Politologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-10-22
Studia pierwszego stopnia na kierunku POLITOLOGIA trwają 3 lata (6 semestrów). Program nauczania został skonstruowany w taki sposób, aby stworzyć warunki do zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłemu absolwentowi do pełnienia wielu ról w życiu publicznym i zawodowym. W szczególności program ten umożliwia zapoznanie się z naukową i usystematyzowaną wiedzą z dziedzin, jakie składają się na politologię, lub z których ta dyscyplina naukowa korzysta.
Strona www uczelni:
amu.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Politologia UAM

Przykłady zawodów

Politolog
Prowadzi badania i opracowuje analizy dotyczące teorii polityki, systemów politycznych, historii polityki i myśli politycznej, stosunków międzynarodowych, instytucji i organizacji politycznych, postaw i zachowań społecznych w odniesieniu do decyzji politycznych i instytucji władzy (sejmu, rządu, prezydenta); na różne sposoby (doradztwo, publicystyka) udostępnia uzyskaną wiedzę, która może stanowić podstawę do podejmowania decyzji i działań w sferze polityki wewnętrznej i zagranicznej; prowadzi działalność dydaktyczną.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Politologia - UAM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014124
rok 201540
rok 201623
rok 201713
rok 201827
rok 201918
rok 202017
rok 202120
rok 202217
Liczba absolwentów
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Politologia - UAM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,5%
absolwenci z roku 201687,0%
absolwenci z roku 2017100,0%
absolwenci z roku 201892,6%
absolwenci z roku 201994,4%
absolwenci z roku 2020100,0%
absolwenci z roku 202195,0%
absolwenci z roku 202294,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Politologia - UAM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,5%50,0%
absolwenci z roku 201687,0%56,5%
absolwenci z roku 2017100,0%69,2%
absolwenci z roku 201892,6%70,4%
absolwenci z roku 201988,9%61,1%
absolwenci z roku 2020100,0%47,1%
absolwenci z roku 202185,0%40,0%
absolwenci z roku 202294,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UAM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,8%2,1%4,3%0,0%3,1%0,0%0,0%0,0%0,0%
w II roku3,4%0,0%3,3%0,0%0,3%2,3%1,0%0,0%
w III roku3,5%1,5%5,1%10,3%2,8%6,0%0,5%
w IV roku2,6%1,2%5,4%6,4%0,0%0,9%
w V roku1,3%3,1%9,4%3,2%0,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UAM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,340,360,790,001,160,000,000,000,00
w II roku0,350,000,560,000,110,390,200,00
w III roku0,710,251,315,120,890,940,07
w IV roku0,620,661,591,780,000,66
w V roku0,501,433,451,720,14
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Politologia - UAM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201418,3923,57
absolwenci z roku 201516,0718,28
absolwenci z roku 201610,5213,20
absolwenci z roku 201721,6931,18
absolwenci z roku 201813,1618,96
absolwenci z roku 201914,1917,38
absolwenci z roku 202021,7523,27
absolwenci z roku 202113,8314,00
absolwenci z roku 20221,838,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UAM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201438,7%25,8%4,9%
abs. z roku 201545,0%45,0%2,5%
abs. z roku 201656,5%47,8%0,0%
abs. z roku 201723,1%15,4%7,7%
abs. z roku 201848,1%40,7%0,0%
abs. z roku 201950,0%38,9%0,0%
abs. z roku 202023,5%11,8%0,0%
abs. z roku 202115,0%10,0%0,0%
abs. z roku 202235,3%17,6%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Politologia - UAM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca23,1%37,1%40,9%10,3%25,3%19,9%8,3%11,2%18,1%
umowa o pracę15,7%32,1%34,4%2,6%22,8%18,5%6,4%9,2%8,8%
samo­zatrudnienie3,4%1,2%0,0%7,7%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UAM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 257 zł2 036 zł1 629 zł2 140 zł1 653 zł2 383 zł2 196 zł2 270 zł
w II roku1 967 zł2 433 zł2 076 zł3 274 zł2 905 zł2 983 zł3 378 zł2 555 zł
w III roku2 636 zł2 955 zł2 257 zł2 244 zł3 709 zł4 523 zł3 446 zł
w IV roku3 572 zł3 433 zł3 023 zł2 879 zł5 249 zł5 566 zł
w V roku3 955 zł3 731 zł3 718 zł3 986 zł6 663 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UAM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 644 zł2 062 zł1 878 zł2 122 zł1 925 zł4 044 zł
w II roku2 279 zł2 335 zł1 947 zł3 141 zł3 233 zł4 105 zł2 763 zł
w III roku2 876 zł3 168 zł2 659 zł2 681 zł3 964 zł5 117 zł4 441 zł
w IV roku3 675 zł3 572 zł3 159 zł3 175 zł5 375 zł6 297 zł
w V roku4 128 zł3 987 zł3 666 zł4 255 zł6 571 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UAM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,340,510,400,500,330,400,360,39
w II roku0,510,570,480,730,620,550,510,33
w III roku0,660,660,480,420,670,710,52
w IV roku0,840,740,610,520,860,79
w V roku0,860,760,680,620,98
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UAM, Politologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności