aplikacja Matura google play app store

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-2021-2022
Dodatkowe informacje o kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-05-05
Strona www uczelni:
www.ur.edu.pl/pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UR, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201444
rok 201538
rok 201629
rok 201725
rok 201827
rok 201921
rok 202027
rok 202117
Liczba absolwentów
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UR, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201594,7%
absolwenci z roku 201689,7%
absolwenci z roku 201788,0%
absolwenci z roku 201885,2%
absolwenci z roku 201981,0%
absolwenci z roku 202081,5%
absolwenci z roku 202170,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UR, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,5%81,6%
absolwenci z roku 201689,7%86,2%
absolwenci z roku 201776,0%60,0%
absolwenci z roku 201874,1%70,4%
absolwenci z roku 201971,4%66,7%
absolwenci z roku 202077,8%66,7%
absolwenci z roku 202164,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UR, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku8,3%2,4%1,1%1,3%3,7%6,3%2,2%5,9%
w II roku5,7%4,6%3,4%0,7%0,3%3,6%4,6%
w III roku10,3%9,2%7,2%8,3%11,1%2,8%
w IV roku7,8%7,9%9,8%5,7%5,2%
w V roku5,1%6,8%8,9%3,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UR, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,610,220,130,260,700,920,280,62
w II roku0,570,630,380,110,060,540,32
w III roku0,991,340,911,171,450,28
w IV roku0,791,131,510,920,72
w V roku0,561,050,930,56
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UR, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,2824,05
absolwenci z roku 201522,7828,11
absolwenci z roku 201623,7623,18
absolwenci z roku 201711,1218,29
absolwenci z roku 201814,5918,52
absolwenci z roku 201913,9413,83
absolwenci z roku 20208,6510,75
absolwenci z roku 20213,905,12
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UR, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201443,2%31,8%4,5%
abs. z roku 201526,3%15,8%0,0%
abs. z roku 201620,7%13,8%3,4%
abs. z roku 201756,0%44,0%0,0%
abs. z roku 201855,6%37,0%3,7%
abs. z roku 201938,1%28,6%0,0%
abs. z roku 202051,9%33,3%3,7%
abs. z roku 202152,9%41,2%11,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UR, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca30,7%14,0%12,6%44,0%40,1%27,4%31,8%30,9%
umowa o pracę25,6%10,3%9,2%35,7%27,2%20,2%22,8%22,5%
samo­zatrudnienie4,2%0,0%0,3%0,0%2,8%0,0%0,6%4,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UR, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 554 zł903 zł1 388 zł1 852 zł1 339 zł1 649 zł1 955 zł2 438 zł
w II roku1 932 zł928 zł1 488 zł1 701 zł1 583 zł1 871 zł2 760 zł
w III roku2 099 zł1 968 zł2 163 zł1 888 zł2 724 zł2 598 zł
w IV roku2 424 zł2 378 zł2 558 zł2 856 zł3 269 zł
w V roku2 933 zł3 011 zł2 499 zł3 571 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UR, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 842 zł805 zł1 803 zł2 184 zł1 806 zł2 135 zł2 723 zł3 074 zł
w II roku2 074 zł773 zł1 802 zł2 108 zł1 610 zł2 514 zł3 060 zł
w III roku2 235 zł1 666 zł2 463 zł2 108 zł2 672 zł2 790 zł
w IV roku2 427 zł2 157 zł2 878 zł2 931 zł3 288 zł
w V roku2 971 zł2 656 zł3 104 zł3 595 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - UR, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,470,250,340,430,290,380,390,44
w II roku0,550,250,340,370,320,400,51
w III roku0,580,510,510,380,550,51
w IV roku0,640,580,580,550,60
w V roku0,720,680,530,63
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UR, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności