Kryteria przyjęć:
Kierunek Informatyka w biznesie

przedmioty
1 spośród:matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
język angielski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: usz.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności