aplikacja Matura google play app store

Kierunek Stosunki międzynarodowe

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
historia sztuki
1 spośród:język polski
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2023-24
Dodatkowe informacje o kierunku Stosunki międzynarodowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-01-21
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE?
Studiowanie stosunków międzynarodowych pozwala uzyskać bogatą wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych oraz politycznych, która umożliwia poznanie między innymi mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych i gospodarki światowej.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE NA UMK?
  • studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, która pozwala poznać oraz zrozumieć mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej,
  • nabywają umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania,
  • niezbędnym elementem wykształcenia jest też biegła znajomość przynajmniej dwóch języków obcych: angielskiego oraz (z proponowanych do wyboru) niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub norweskiego, studenci mają możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej,
  • studenci mogą również skorzystać z wielu zajęć do wyboru: wykłady monograficzne, konwersatoria w języku polskim oraz konwersatoria w językach obcych,
  • studenci stosunków międzynarodowych mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
  • mają również możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
  • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
Absolwenci stosunków międzynarodowych mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Ukończenie stosunków międzynarodowych na UMK oznacza również rozległe możliwości znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy. To także okazja szybkiego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.
Studia na poziomie licencjackim przygotowują do pracy:
  • analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej,
  • w organizacjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą,
  • w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Stosunki międzynarodowe UMK

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014103
rok 201588
rok 201657
rok 201735
rok 201820
rok 201934
rok 202024
rok 202118
rok 202216
Liczba absolwentów
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201575,7%
absolwenci z roku 201682,5%
absolwenci z roku 201777,1%
absolwenci z roku 2018100,0%
absolwenci z roku 201982,4%
absolwenci z roku 202087,5%
absolwenci z roku 202161,1%
absolwenci z roku 202293,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201569,1%40,6%
absolwenci z roku 201677,2%61,4%
absolwenci z roku 201774,3%54,3%
absolwenci z roku 201890,0%55,0%
absolwenci z roku 201976,5%44,1%
absolwenci z roku 202087,5%70,8%
absolwenci z roku 202161,1%44,4%
absolwenci z roku 202287,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,2%3,1%2,3%1,4%0,4%2,0%4,2%0,0%4,2%
w II roku2,4%2,3%2,2%1,2%0,4%0,7%0,0%0,5%
w III roku7,4%5,9%6,4%2,4%7,5%8,6%3,1%
w IV roku8,1%5,3%5,1%2,6%0,0%4,9%
w V roku3,6%7,9%6,0%1,2%8,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,320,350,300,210,030,320,400,000,50
w II roku0,160,340,200,120,050,090,000,04
w III roku0,701,030,710,331,491,160,63
w IV roku0,980,930,600,300,000,80
w V roku0,471,030,620,111,71
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201420,5124,60
absolwenci z roku 201511,2819,35
absolwenci z roku 201620,8322,16
absolwenci z roku 201713,0724,62
absolwenci z roku 201816,9417,06
absolwenci z roku 201916,8316,89
absolwenci z roku 202011,7312,00
absolwenci z roku 20216,675,86
absolwenci z roku 20226,808,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201437,9%29,1%1,9%
abs. z roku 201554,6%35,8%1,8%
abs. z roku 201631,6%26,3%3,5%
abs. z roku 201748,6%28,6%0,0%
abs. z roku 201845,0%45,0%0,0%
abs. z roku 201938,2%32,4%0,0%
abs. z roku 202054,2%50,0%0,0%
abs. z roku 202150,0%33,3%5,6%
abs. z roku 202231,2%12,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca20,6%39,9%20,9%28,3%30,8%34,1%36,1%35,2%16,1%
umowa o pracę15,0%25,9%15,8%18,8%30,8%25,7%34,0%17,6%8,9%
samo­zatrudnienie0,9%0,7%1,3%0,0%0,0%0,0%0,0%1,9%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 368 zł1 685 zł1 992 zł1 304 zł2 252 zł2 167 zł2 123 zł2 551 zł2 125 zł
w II roku1 907 zł1 697 zł2 579 zł2 070 zł3 289 zł2 630 zł3 006 zł3 446 zł
w III roku2 167 zł2 040 zł2 764 zł2 960 zł3 634 zł3 054 zł4 495 zł
w IV roku2 801 zł2 623 zł3 444 zł3 328 zł4 594 zł4 330 zł
w V roku3 481 zł2 986 zł3 834 zł4 409 zł5 318 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 683 zł1 899 zł2 240 zł1 735 zł2 252 zł2 473 zł2 326 zł2 490 zł
w II roku2 114 zł1 912 zł2 750 zł2 179 zł3 532 zł2 792 zł3 064 zł4 267 zł
w III roku2 447 zł2 243 zł3 070 zł3 450 zł4 026 zł3 452 zł4 801 zł
w IV roku2 880 zł2 742 zł3 682 zł3 826 zł4 940 zł4 594 zł
w V roku3 599 zł3 013 zł4 165 zł4 490 zł5 385 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,400,460,480,330,490,470,370,420,28
w II roku0,510,420,590,480,670,510,500,48
w III roku0,540,460,600,590,690,530,65
w IV roku0,650,550,720,600,790,65
w V roku0,750,600,720,740,85
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMK, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Kryteria przyjęć:

» UMK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. centr. (56) 611-40-10

Rekrutacja:
ul. Gagarina 11, Toruń
budynek Rektoratu (parter, pokój 18)
bezpłatna infolinia: 800-809-809
tel. 56-611-46-91
rekrutacja@umk.pl
Polityka Prywatności