Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Automatyka i robotyka

przedmioty
matematyka (pp)
1 spośród:matematyka (pp)
biologia
chemia
fizyka
informatyka
„nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
 
 
Lp.
Wymagane przedmioty
Przelicznik dla poziomu przedmiotu
Min. pkt
1.
Matematyka
rozszerzony                 - p1 = 0,50  
albo podstawowy          - p1 = 0,35 
20
2.*
Matematyka albo fizyka i astronomia albo informatyka
rozszerzony                 - p2 = 0,50  
albo podstawowy          - p2 = 0,35 
albo chemia albo biologia
rozszerzony                 - p2 = 0,35  
albo podstawowy          - p2 = 0,25 
* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Można wybrać ponownie matematykę, jeśli kandydat uważa ją za swój największy atut lub nie zdawał matury z żadnego spośród innych wymienionych przedmiotów.
 
Uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym poniżej 20 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych.
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2
gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki,
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 2,
p1 - przelicznik dla poziomu z matematyki,
p2 - przelicznik dla poziomu z przedmiotu 2.
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności