aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filologia polska jako obca

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
geografia
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie
język mniejszości narodowej

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2023-24
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia polska jako obca

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Filologia polska jako obca to studia dla obcokrajowców interesujących się językiem polskim, polską kulturą, życiem społecznym i gospodarką, a także dla przedstawicieli Polonii chcących zdobyć lub uzupełnić wykształcenie filologiczne. Główne miejsce w programie studiów zajmuje intensywna nauka języka polskiego, zawierająca bloki przedmiotów kształcących umiejętności językowe związane z przyszłą pracą zawodową (biznes, turystyka, język polskiej w edukacji średniej i wyższej). Praktyczną naukę języka polskiego uzupełniają przedmioty pogłębiające wiedzę o języku polskim, zapoznające z polską literaturą, kulturą, historią i realiami życia, a także nauka drugiego języka nowożytnego.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Przykłady zawodów

Filolog polski
Zajmuje się poznawaniem i badaniem rozwoju i struktury języka polskiego (mówionego i pisanego), historii literatury i kultury polskiej, przemian twórczości literackiej, klasyfikacją tekstów i zjawisk literackich; opracowuje lub doskonali teorie literatury, tworzy i doskonali metodologię badania języka i literatury oraz metodykę nauczania języka i literatury polskiej; stosuje wiedzę naukową w praktyce.
Polityka Prywatności