Kryteria przyjęć:
Kierunek Administracja

przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
historia

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności