aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filozofia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2023-24
Dodatkowe informacje o kierunku Filozofia
Filozofia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-02-27
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOZOFIĘ NA UMK?
Oto nasze najważniejsze atuty:
 • Bogate tradycje: kontynuacja działalności przedwojennego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
 • Szerokie kontakty z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą; wizyty wybitnych przedstawicieli filozofii światowej.
 • Kompetentna, wysoko kwalifikowana i życzliwa kadra; wspaniała atmosfera studiowania - małe grupy seminaryjne umożliwiają indywidualne podejście wykładowców do pracy studentów.
 • Interesujące zajęcia - obok klasycznego kanonu filozoficznego (historia filozofii, teoria poznania, etyka, ontologia) kursy specjalistyczne, m.in. antropologia, bioetyka, filozofia kultury, estetyka, etyka mediów, teorie komunikacji, filozofia polityki, filozofia religii, filozofia umysłu, teoria filmu i wiele, wiele innych.
 • Przedmioty uzupełniające takie jak: warsztaty medialne, analiza tekstów, emisja głosu, trening wystąpień publicznych.
 • Studia zorganizowane w punktowym systemie doboru zajęć (ECTS) - możesz samodzielnie konstruować plan studiów.
 • Możliwość uzyskania uprawnień do nauczania etyki (w gimnazjum, po ukończeniu studiów I stopnia, specjalności nauczycielskiej) oraz wiedzy o społeczeństwie (w gimnazjum, po ukończeniu studiów I stopnia, specjalności nauczycielskiej). W przypadku uruchomienia specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia także możliwość nauczania etyki, wiedzy o społeczeństwie oraz filozofii w szkołach ponadgimnazjalnych (po ukończeniu studiów I i II stopnia, specjalność nauczycielska).
 • Anglojęzyczne, francuskojęzyczne i niemieckojęzyczne translatoria (zajęcia, na których studenci uczą się tłumaczenia tekstów filozoficznych).
 • Doskonale zaopatrzona Biblioteka Wydziału Humanistycznego (z czytelnią) w tym samym budynku.
 • Pomoc w organizowaniu wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce, w ramach programu MOST oraz za granicą - program Erasmus: Konstancja, Getynga, Rostock (Niemcy), Grenoble (Francja).
 • Aktywnie działające dwa Koła Naukowe Studentów Filozofii.
 • Doskonała lokalizacja Instytutu w samym sercu Torunia, przepięknego miasta wpisanego na listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
 • Dobre warunki lokalowe, pracownia komputerowa, punkt ksero oraz bar z ciepłymi posiłkami.
 • Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

CO PO STUDIACH?
 • Potrafisz myśleć niekonwencjonalnie.
 • Umiesz jasno sformułować swoje myśli.
 • Przekonująco argumentujesz, łatwo przekonujesz do swoich racji.
 • Nie ma dla ciebie trudnych i niezrozumiałych tekstów.
 • Myślisz wielotorowo, nieschematycznie, potrafisz rozwiązać każdy problem.
Masz szerokie horyzonty, jesteś kreatywny i elastyczny, masz kompetencje bardzo cenne na współczesnym rynku pracy. Wykształcenie filozoficzne często posiadają pracownicy reklamy (szczególnie tzw. copy-writers), dziennikarze, politycy, doradcy czy specjaliści od public relations. Masz możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie) oraz studiach doktoranckich.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filozofia UMK

Przykłady zawodów

Filozof
Zajmuje się kilkoma lub jedną z następujących dyscyplin filozoficznych: teorią bytu (ontologią), teorią poznania (epistemologią, gnoseologią), metodologią nauk, filozofią człowieka (antropologią filozoficzną), filozofią przyrody, historią filozofii, filozofią historii, etyką, estetyką, aksjologią i innymi dyscyplinami podporządkowanymi; dostarcza ogólnej podbudowy teoretycznej naukom szczegółowym, wyjaśniając pojęcia i problemy, które przekraczają poszczególne zakresy tych nauk (filozofia nauki, metodologia); zajmuje się tworzeniem integralnych syntez w dobie postępującej specjalizacji nauk, dążąc do poznania i rozumienia rzeczywistości, ujęcia jej struktury, najogólniejszych praw dotyczących świata, życia ludzkiego i myślenia.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201424
rok 201612
rok 202110
Liczba absolwentów
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 202180,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201683,3%66,7%
absolwenci z roku 202170,0%30,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2021
w I roku1,0%3,5%0,0%
w II roku0,3%4,2%0,0%
w III roku2,4%5,6%
w IV roku6,6%18,8%
w V roku0,3%10,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2021
w I roku0,080,320,00
w II roku0,040,410,00
w III roku0,400,82
w IV roku1,083,34
w V roku0,071,74
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201426,4330,19
absolwenci z roku 201613,5822,55
absolwenci z roku 20214,145,17
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201429,2%20,8%0,0%
abs. z roku 201650,0%16,7%8,3%
abs. z roku 202170,0%60,0%10,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2021
jakakolwiek praca15,3%38,9%42,5%
umowa o pracę10,4%11,8%28,3%
samo­zatrudnienie0,0%8,3%10,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2021
w I roku1 162 zł1 808 zł3 226 zł
w II roku1 474 zł1 587 zł3 899 zł
w III roku1 779 zł2 607 zł
w IV roku1 999 zł2 710 zł
w V roku2 199 zł3 501 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2021
w I roku1 570 zł3 347 zł
w II roku2 054 zł1 650 zł3 899 zł
w III roku2 610 zł2 946 zł
w IV roku2 390 zł2 682 zł
w V roku2 994 zł3 374 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2021
w I roku0,340,420,51
w II roku0,390,370,55
w III roku0,450,52
w IV roku0,470,55
w V roku0,480,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Kryteria przyjęć:

» UMK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. centr. (56) 611-40-10

Rekrutacja:
ul. Gagarina 11, Toruń
budynek Rektoratu (parter, pokój 18)
bezpłatna infolinia: 800-809-809
tel. 56-611-46-91
rekrutacja@umk.pl
Polityka Prywatności