dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Historia

przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2021-22/

Dodatkowe informacje:

Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności