Kryteria przyjęć:
Kierunek Historia sztuki

przedmioty
1 spośród:język polski (pp)
język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
chemia
geografia
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni w Polsce
UG_przeglad_uczelni_1.jpg
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura SGGW - Jesień 2015
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie
miniatura ślubowanie w Akademii Morskiej w Gdyni
Polityka Prywatności