dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Archeologia

przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
biologia
chemia
geografia
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2021-22/

Dodatkowe informacje:

Przykładowe miejsca pracy

  • firmy archeologiczne (np. stanowiska techniczne podczas prac wykopaliskowych)
  • firmy prowadzące terenowe prace badawcze
  • firmy w ratownictwie archeologicznym
  • instytucje naukowo-badawcze w kraju i za granicą
  • muzea archeologiczne i regionalne
  • placówki zajmujących się gromadzeniem oraz upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego
  • urzędy konserwatorskie lub ochrony zabytków
  • własna działalność, np. zajmująca się badaniami terenu pod inwestycje budowlane
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności