aplikacja Matura google play app store

Kierunek Wojskoznawstwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
historia sztuki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2023-24
Dodatkowe informacje o kierunku Wojskoznawstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Absolwent otrzyma szeroką wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych (szczególnie w zakresie historii wojskowej, archeologii, nauk o polityce), z dziedziny nauk wojskowych, prawnych, nauk o ziemi (geografia) oraz nauk technicznych (kartografia, technologie informacyjne), a także wiedzę specjalistyczną – teoretyczną i praktyczną z zakresu szeroko pojętej wojskowości oraz problematyki policji i innych służb mundurowych. Duży nacisk położony zostanie na przekazanie uporządkowanej wiedzy na temat dziejów wojen oraz rozwoju sztuki wojennej i wojskowości od starożytności do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji oręża polskiego. Student pozna najnowsze dzieje służb policyjnych i innych służb mundurowych. 

Zdobędzie najistotniejsze wiadomości z zakresu bronioznawstwa, munduroznawstwa, falerystyki i weksylologi. Poza tym nabędzie wiedzę z zakresu ochrony praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, prawnych podstaw funkcjonowania polskich sił zbrojnych i prawnych podstaw funkcjonowania polskich organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego oraz podstaw geografii – historycznej i wojennej. Student zapozna się z obiektami architektury militarnej (dawnymi i dzisiejszymi) oraz ze współczesnym uzbrojeniem, sprzętem i wyposażeniem wojska i służb mundurowych. Swoją wiedzę pogłębi podczas pobytów na poligonie gdzie pozna praktyczne aspekty działania sił zbrojnych, a także podczas wizyt w muzeach, w których zapozna się z kolekcjami broni, wyposażenia i sprzętu oraz ubioru wojskowego i służbowego.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201432
rok 201539
rok 201647
rok 201753
rok 201842
rok 201930
rok 202019
rok 202120
Liczba absolwentów
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,7%
absolwenci z roku 201695,7%
absolwenci z roku 201779,2%
absolwenci z roku 201876,2%
absolwenci z roku 201973,3%
absolwenci z roku 202078,9%
absolwenci z roku 202145,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,7%53,8%
absolwenci z roku 201693,6%59,6%
absolwenci z roku 201777,4%54,7%
absolwenci z roku 201871,4%47,6%
absolwenci z roku 201970,0%53,3%
absolwenci z roku 202078,9%57,9%
absolwenci z roku 202145,0%20,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,0%1,5%1,2%2,5%5,6%2,2%1,8%9,2%
w II roku3,1%1,9%2,5%0,6%5,0%1,1%0,4%1,7%
w III roku7,0%4,1%7,6%6,3%11,5%14,7%12,3%
w IV roku4,9%9,0%8,3%5,3%10,1%4,4%
w V roku4,9%7,5%12,2%3,9%6,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,070,100,170,300,990,230,271,46
w II roku0,410,260,300,100,760,200,070,21
w III roku0,970,480,890,971,362,121,86
w IV roku0,561,180,800,621,110,82
w V roku0,991,651,730,530,95
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201420,8725,44
absolwenci z roku 201518,9527,39
absolwenci z roku 201618,8922,21
absolwenci z roku 201714,2024,06
absolwenci z roku 201816,1522,42
absolwenci z roku 201919,5423,04
absolwenci z roku 20209,6513,36
absolwenci z roku 20215,415,09
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201434,4%25,0%0,0%
abs. z roku 201535,9%23,1%2,6%
abs. z roku 201638,3%31,9%0,0%
abs. z roku 201741,5%34,0%0,0%
abs. z roku 201847,6%31,0%2,4%
abs. z roku 201936,7%30,0%0,0%
abs. z roku 202057,9%42,1%5,3%
abs. z roku 202170,0%40,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca14,1%19,4%22,3%25,0%31,3%27,2%29,8%49,2%
umowa o pracę12,0%15,4%18,3%18,9%21,6%21,4%18,4%30,8%
samo­zatrudnienie0,0%1,3%0,0%0,0%1,4%0,0%2,6%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 346 zł1 396 zł1 402 zł1 751 zł1 790 zł2 316 zł1 547 zł2 801 zł
w II roku1 832 zł1 535 zł1 994 zł1 909 zł2 721 zł2 849 zł2 327 zł4 470 zł
w III roku1 701 zł2 320 zł2 301 zł2 361 zł2 599 zł3 429 zł3 345 zł
w IV roku2 427 zł2 803 zł2 926 zł3 128 zł3 567 zł4 334 zł
w V roku2 904 zł3 210 zł3 069 zł3 423 zł4 566 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 725 zł1 835 zł1 564 zł1 882 zł2 547 zł2 985 zł1 953 zł4 117 zł
w II roku2 287 zł1 756 zł2 363 zł2 737 zł2 893 zł3 414 zł2 789 zł5 138 zł
w III roku2 117 zł3 039 zł2 617 zł2 917 zł2 940 zł3 877 zł4 187 zł
w IV roku2 647 zł3 206 zł3 188 zł3 327 zł4 089 zł5 058 zł
w V roku2 998 zł3 549 zł3 445 zł3 545 zł4 688 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wojskoznawstwo - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,380,400,360,440,400,520,300,49
w II roku0,510,420,470,450,580,550,440,69
w III roku0,450,590,520,510,520,600,55
w IV roku0,620,660,620,630,630,69
w V roku0,700,690,600,620,71
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMK, Wojskoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Kryteria przyjęć:

» UMK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. centr. (56) 611-40-10

Rekrutacja:
ul. Gagarina 11, Toruń
budynek Rektoratu (parter, pokój 18)
bezpłatna infolinia: 800-809-809
tel. 56-611-46-91
rekrutacja@umk.pl
Polityka Prywatności