aplikacja Matura google play app store

Kierunek Malarstwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
język angielski
historia
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
historia sztuki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2023-24
Dodatkowe informacje o kierunku Malarstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2010-09-02
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MALARSTWO?
W ten sposób można rozwijać swój artystyczny talent, zdobyć umiejętności praktyczne dotyczące warsztatu malarskiego oraz rozległą wiedzę, między innymi dotyczącą teorii i historii sztuki.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MALARSTWO NA UMK?
  • Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków artystycznych w kraju,
  • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK, w gronie osób związanych z nim byli tak znakomici artyści, jak: prof. Tymon Niesiołowski, prof. Bronisław Jamontt czy prof. Stanisław Borysowski,
  • daje możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie swej dyscypliny,
  • możliwość przygotowania do wykonywania prac z zakresu malarstwa sztalugowego oraz technik pokrewnych,
  • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
  • w Zakładzie Malarstwa istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń w języku: angielskim, niemieckim i rosyjskim,
  • malarstwo to bardzo kameralne studia gwarantujące studentowi bliski kontakt z wykładowcami,
  • studenci malarstwa mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
  • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
CO PO STUDIACH?
Absolwent malarstwa może prowadzić samodzielną działalność artystyczną i wystawienniczą. Ale może także prowadzić galerie, być scenografem, specjalistą od oprawy plastycznej imprez, instytucji, projektantem sztuki użytkowej i wielu przedmiotów codziennego użytku, doradcą w sprawach wystroju i aranżacji wnętrz. Po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela może także zostać nauczycielem w szkole podstawowej i gimnazjum.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Przykłady zawodów

Artysta malarz
Maluje portrety, pejzaże, martwą naturę, kompozycje abstrakcyjne itd., nakładając farby za pomocą pędzla, szpachli, piórka, węgla, ołówka na płaszczyzny z papieru, płótna, drewna, tynku, ceramiki, szkła; realizuje własne zamierzenia twórcze różnymi technikami malarskimi, jak: akwarela, gwasz, collage, olej, pastel, tempera, fresk; w zależności od przeznaczenia i skali malarstwa uprawia jedną z jego form: malarstwo monumentalne, dekoracyjne, sztalugowe, książkowe, miniaturowe lub zdobnicze; eksponuje własne dzieła na wystawach i konkursach; uczestniczy w plenerach malarskich.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Malarstwo - UMK, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201417
rok 201611
rok 201710
rok 201910
rok 202112
rok 202210
Liczba absolwentów
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Malarstwo - UMK, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201618,2%
absolwenci z roku 20170,0%
absolwenci z roku 201960,0%
absolwenci z roku 202116,7%
absolwenci z roku 202230,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Malarstwo - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku23,0%14,4%24,2%21,7%9,7%2,5%
w II roku10,3%23,5%22,5%20,0%2,8%
w III roku10,8%18,2%17,5%10,8%
w IV roku8,3%35,6%2,5%7,5%
w V roku2,9%32,6%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Malarstwo - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,041,903,963,383,220,40
w II roku0,963,424,633,012,12
w III roku1,213,313,971,21
w IV roku0,895,040,511,16
w V roku0,554,970,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Malarstwo - UMK, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,8610,00
absolwenci z roku 20169,7314,00
absolwenci z roku 20178,3313,33
absolwenci z roku 201925,0031,20
absolwenci z roku 20216,007,00
absolwenci z roku 20225,627,60
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Malarstwo - UMK, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201464,7%35,3%11,8%
abs. z roku 201672,7%45,5%18,2%
abs. z roku 201770,0%50,0%0,0%
abs. z roku 201930,0%0,0%0,0%
abs. z roku 202166,7%58,3%0,0%
abs. z roku 202270,0%40,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Malarstwo - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca38,2%56,8%47,5%20,0%55,6%36,7%
umowa o pracę23,5%37,9%25,0%0,0%45,1%15,8%
samo­zatrudnienie2,0%9,8%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Malarstwo - UMK, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 457 zł2 135 zł1 250 zł423 zł2 737 zł2 795 zł
w II roku2 046 zł2 050 zł1 929 zł1 144 zł3 427 zł
w III roku2 195 zł2 210 zł1 732 zł1 862 zł
w IV roku2 885 zł2 406 zł1 910 zł2 579 zł
w V roku2 756 zł2 366 zł2 377 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Malarstwo - UMK, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 198 zł2 431 zł1 732 zł2 973 zł3 234 zł
w II roku2 658 zł2 352 zł2 025 zł3 577 zł
w III roku2 971 zł2 561 zł2 062 zł2 307 zł
w IV roku3 561 zł2 840 zł2 213 zł2 690 zł
w V roku3 886 zł3 839 zł2 620 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Malarstwo - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,350,520,280,090,490,40
w II roku0,480,490,440,190,52
w III roku0,500,480,360,28
w IV roku0,620,480,350,35
w V roku0,590,440,40
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMK, Malarstwo (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Kryteria przyjęć:

» UMK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. centr. (56) 611-40-10

Rekrutacja:
ul. Gagarina 11, Toruń
budynek Rektoratu (parter, pokój 18)
bezpłatna infolinia: 800-809-809
tel. 56-611-46-91
rekrutacja@umk.pl
Polityka Prywatności