aplikacja Matura google play app store

Kierunek Ochrona dóbr kultury

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
język angielski
historia
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
historia sztuki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2023-24
Dodatkowe informacje o kierunku Ochrona dóbr kultury

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2009-09-17
Absolwent kierunku ochrona dóbr kultury ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Może podjąć pracę, możliwości jest wiele. Oto tylko niektóre z nich:
  • specjalista od konserwatorstwa zabytków w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
  • pracownik muzeów i innych placówek gromadzących dzieła sztuki dawnej i współczesnej,
  • organizator wystaw i innych imprez artystycznych,
  • publicysta, krytyk sztuki, kurator wystaw sztuki nowoczesnej.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Ochrona dóbr kultury UMK

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201435
rok 201528
rok 201620
rok 201720
rok 201815
rok 201917
rok 202110
rok 202210
Liczba absolwentów
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201596,4%
absolwenci z roku 201695,0%
absolwenci z roku 201785,0%
absolwenci z roku 201893,3%
absolwenci z roku 201988,2%
absolwenci z roku 202190,0%
absolwenci z roku 2022100,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201578,6%57,1%
absolwenci z roku 201690,0%75,0%
absolwenci z roku 201785,0%45,0%
absolwenci z roku 201893,3%73,3%
absolwenci z roku 201982,4%52,9%
absolwenci z roku 202190,0%60,0%
absolwenci z roku 202290,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,5%0,0%4,2%2,5%0,0%1,5%0,0%0,0%
w II roku0,0%0,9%1,7%0,4%0,0%3,4%0,0%
w III roku5,0%1,8%4,2%0,0%2,2%0,0%
w IV roku3,1%3,3%7,5%5,0%1,7%2,9%
w V roku5,5%6,2%2,9%2,9%2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,060,000,580,440,000,320,000,00
w II roku0,000,190,290,100,000,690,00
w III roku0,640,460,510,000,360,00
w IV roku0,810,751,630,430,400,75
w V roku1,541,870,380,550,24
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201429,5338,39
absolwenci z roku 201520,6333,69
absolwenci z roku 201622,6326,29
absolwenci z roku 201723,8925,65
absolwenci z roku 201827,6429,29
absolwenci z roku 201920,8026,23
absolwenci z roku 20218,5014,50
absolwenci z roku 2022
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201411,4%2,9%0,0%
abs. z roku 201550,0%17,9%0,0%
abs. z roku 201625,0%20,0%0,0%
abs. z roku 201730,0%20,0%5,0%
abs. z roku 201820,0%20,0%0,0%
abs. z roku 201929,4%11,8%11,8%
abs. z roku 202140,0%20,0%0,0%
abs. z roku 202210,0%10,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca5,7%12,5%12,1%22,1%18,9%22,5%15,0%10,0%
umowa o pracę1,0%7,7%11,7%14,2%18,9%9,3%7,5%5,8%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%5,0%0,0%8,3%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku578 zł470 zł950 zł1 757 zł2 302 zł1 040 zł1 293 zł
w II roku1 593 zł1 444 zł1 379 zł1 944 zł2 090 zł2 436 zł2 299 zł
w III roku1 902 zł1 693 zł1 853 zł2 447 zł2 718 zł3 686 zł
w IV roku2 392 zł1 989 zł2 505 zł2 568 zł3 840 zł4 561 zł
w V roku2 649 zł2 754 zł3 382 zł3 276 zł4 140 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 063 zł1 187 zł1 813 zł2 302 zł
w II roku2 090 zł1 731 zł1 643 zł2 025 zł2 090 zł2 382 zł
w III roku2 321 zł1 938 zł2 392 zł2 473 zł2 963 zł4 046 zł
w IV roku2 688 zł2 505 zł2 608 zł3 025 zł3 789 zł4 705 zł
w V roku2 973 zł2 870 zł3 599 zł3 842 zł4 233 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,150,120,240,390,510,210,22
w II roku0,390,360,310,430,410,460,34
w III roku0,460,410,410,500,440,61
w IV roku0,550,450,520,480,560,67
w V roku0,580,570,630,560,55
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMK, Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Kryteria przyjęć:

» UMK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. centr. (56) 611-40-10

Rekrutacja:
ul. Gagarina 11, Toruń
budynek Rektoratu (parter, pokój 18)
bezpłatna infolinia: 800-809-809
tel. 56-611-46-91
rekrutacja@umk.pl
Polityka Prywatności