Kryteria przyjęć:
Kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna

przedmioty
1 spośród:język polski (pp)
język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
historia
historia sztuki
inne kryteria przyjęć (test, egzamin, prezentacja prac, itp.)

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni
UG_przeglad_uczelni_1.jpg
boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności