aplikacja Matura google play app store

Kierunek Ukrainistyka z językiem angielskim

Kryteria przyjęć:
Ten sam język mniejszości może być uwzględniony dwukrotnie, język obcy nowożytny nie może się powtarzać - przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski (pr)
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język rosyjski (pr)
język włoski (pr)
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Języki obce nowożytne muszą być inne.

Ten sam język mniejszości narodowej może być uwzględniony dwukrotnie.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uw.edu.pl/rekrutacja_pelne/
Dodatkowe informacje o kierunku Ukrainistyka z językiem angielskim

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.uw.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Ukrainistyka z językiem angielskim

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności