aplikacja Matura google play app store

Kierunek Etnologia i antropologia kulturowa

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
historia sztuki
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz odpowiadający im współczynnik punktowania znajdziesz w zakładce ZASADY na stronie danego kierunki (lista kierunków).

Wynik egzaminu maturalnego należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik dla danego poziomu matury. W ten sposób uzyskasz liczbę punktów, które otrzymasz w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wzór:

  • procentowy wynik z matury x współczynnik dla danego poziomu = liczba punktów rekrutacyjnych

Przykładowo:

  • jeśli otrzymałeś 80% z matematyki na poziomie podstawowym, a współczynnik dla matematyki na poziomie podstawowym wynosi 0,5 pkt, liczymy: 80 x 0,5 = 40 punktów rekrutacyjnych
  • jeśli otrzymałeś 60% z matematyki na poziomie rozszerzonym, a współczynnik dla matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 1 pkt, liczymy: 60 x 1 = 60 punktów rekrutacyjnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uni.wroc.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Etnologia i antropologia kulturowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Etnologia i antropologia kulturowa to studia o człowieku i jego kulturze. Dają odpowiedź na pytanie "jak działa kultura?" i badają wszelkie jej przejawy. Pomagają także odkryć bogactwo kultur całego świata. Podczas studiów poznasz wybrane zagadnienia z filozofii powszechnej, socjologii ogólnej, logiki i językoznawstwa. Zgłębisz także historię etnologii, historię etnografii Polski i Europy, sztukę ludową, folklorystykę i antropologię współczesności.

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata etnologii i antroplologii kulturowej, a studiów magisterskich - magistra etnologii i antroplogii kulturowej. Obok przedmiotów obowiązkowych realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń, konserwatoriów i seminariów można skorzystać z szerokiej oferty przedmiotów fakultatywnych.

Studia przygotowują do pracy w instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzealnych, turystycznych, w mediach oraz wszędzie tam, gdzie prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing, public relations) i niezbędne są umiejętności interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych w formie antropologicznych ekspertyz.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Etnologia i antropologia kulturowa UWr

Przykłady zawodów

Antropolog
Bada zmienność cech biologicznych człowieka w czasie i w przestrzeni oraz wpływ, jaki na ową zmienność wywierają czynniki genetyczne, środowiska naturalnego i społeczno-kulturowego.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201425
rok 201526
rok 201621
rok 201717
rok 201817
rok 201911
rok 202020
rok 202120
rok 202222
Liczba absolwentów
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,5%
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 201794,1%
absolwenci z roku 201876,5%
absolwenci z roku 201981,8%
absolwenci z roku 202080,0%
absolwenci z roku 202170,0%
absolwenci z roku 202272,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,5%73,1%
absolwenci z roku 2016100,0%81,0%
absolwenci z roku 201794,1%52,9%
absolwenci z roku 201876,5%41,2%
absolwenci z roku 201972,7%63,6%
absolwenci z roku 202080,0%50,0%
absolwenci z roku 202165,0%10,0%
absolwenci z roku 202272,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,3%1,3%0,0%3,4%1,5%4,5%3,3%0,0%2,3%
w II roku0,0%2,9%0,0%2,5%3,9%9,1%0,8%0,0%
w III roku5,3%2,6%6,0%4,9%10,3%11,4%4,6%
w IV roku3,0%1,3%13,1%2,9%3,9%3,8%
w V roku0,7%4,8%2,4%7,8%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,140,110,000,370,380,780,570,000,74
w II roku0,000,290,000,251,000,860,150,00
w III roku1,070,421,731,832,232,472,12
w IV roku1,150,224,510,951,270,26
w V roku0,310,670,431,500,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201422,4530,33
absolwenci z roku 201516,2918,96
absolwenci z roku 201625,6830,28
absolwenci z roku 201713,2716,71
absolwenci z roku 201812,8118,33
absolwenci z roku 201922,5624,50
absolwenci z roku 202017,0018,27
absolwenci z roku 20214,253,91
absolwenci z roku 20223,506,11
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201420,0%8,0%4,0%
abs. z roku 201530,8%23,1%0,0%
abs. z roku 201614,3%14,3%0,0%
abs. z roku 201747,1%47,1%0,0%
abs. z roku 201852,9%35,3%0,0%
abs. z roku 201918,2%18,2%0,0%
abs. z roku 202040,0%25,0%5,0%
abs. z roku 202175,0%50,0%0,0%
abs. z roku 202254,5%36,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca9,7%19,2%7,9%34,8%31,4%14,4%30,8%50,0%36,4%
umowa o pracę4,7%13,8%6,0%29,4%18,1%10,6%23,3%35,8%22,0%
samo­zatrudnienie4,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%3,8%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 284 zł1 227 zł1 683 zł1 774 zł1 551 zł2 502 zł2 470 zł2 810 zł
w II roku1 716 zł1 300 zł1 932 zł2 168 zł2 196 zł1 550 zł3 876 zł3 130 zł
w III roku2 458 zł2 638 zł2 709 zł2 332 zł2 658 zł2 586 zł3 539 zł
w IV roku2 906 zł2 814 zł3 233 zł3 035 zł4 022 zł3 947 zł
w V roku3 322 zł3 384 zł3 520 zł3 601 zł4 655 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 561 zł1 997 zł1 838 zł2 357 zł3 719 zł3 563 zł3 059 zł
w II roku2 118 zł1 443 zł2 577 zł2 360 zł2 579 zł4 560 zł4 683 zł
w III roku2 738 zł2 662 zł3 693 zł2 905 zł3 207 zł3 659 zł3 940 zł
w IV roku3 131 zł2 943 zł3 416 zł3 374 zł4 172 zł4 072 zł
w V roku3 474 zł3 502 zł3 730 zł3 730 zł4 867 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,340,340,370,370,350,400,390,37
w II roku0,450,300,390,440,470,270,550,45
w III roku0,580,580,540,450,480,420,47
w IV roku0,660,570,580,520,660,56
w V roku0,680,620,580,560,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UWr, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UWr - kierunki wg matury

Kontakt:

REKRUTACJA
pl. Uniwersytecki 1
(gmach główny)
50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 37,
71 375 22 55,
71 375 22 84
rekrutacja@uwr.edu.pl
Polityka Prywatności