aplikacja Matura google play app store

Kierunek Dyplomacja europejska

Kryteria przyjęć:
przedmioty
historia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz odpowiadający im współczynnik punktowania znajdziesz w zakładce ZASADY na stronie danego kierunki (lista kierunków).

Wynik egzaminu maturalnego należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik dla danego poziomu matury. W ten sposób uzyskasz liczbę punktów, które otrzymasz w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wzór:

  • procentowy wynik z matury x współczynnik dla danego poziomu = liczba punktów rekrutacyjnych

Przykładowo:

  • jeśli otrzymałeś 80% z matematyki na poziomie podstawowym, a współczynnik dla matematyki na poziomie podstawowym wynosi 0,5 pkt, liczymy: 80 x 0,5 = 40 punktów rekrutacyjnych
  • jeśli otrzymałeś 60% z matematyki na poziomie rozszerzonym, a współczynnik dla matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 1 pkt, liczymy: 60 x 1 = 60 punktów rekrutacyjnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uni.wroc.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Dyplomacja europejska

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Dyplomacja europejska to studia o międzynarodowym charakterze, realizowane we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizującym się w tematyce współczesnej polityki europejskiej oraz w problematyce polsko-niemieckiej. Podczas tych studiów poznasz zagadnienia z różnych dziedzin, od elementów prawa, poprzez nauki polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturalne. Zdobędziesz także wysokie kompetencje językowe. Nauczysz się zasad dyplomacji, reguł protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre`u, otwartości w kontaktach z ludźmi. Dowiesz się, jak współpracować z przedstawicielami innych kultur i jak funkcjonować na międzynarodowym rynku pracy.

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata dyplomacji europejskiej, zaś studiów magisterskich - magistra. Studia II stopnia są prowadzone w zakresie następujących specjalności; jedną z nich wybierasz na początku studiów magisterskich:

  • bezpieczeństwo międzynarodowe
  • kultura polityczna i media
  • polityka zagraniczna
Dzięki uzyskanej wszechstronnej wiedzy z zakresu prawa, historii, politologii, socjologii, ekonomii oraz stosunków międzynarodowych absolwenci dyplomacji europejskiej mogą znaleźć zatrudnienie w służbie zagranicznej, w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, strukturach administracji unijnej szczebla regionalnego, rządowego, krajowego i samorządowego, w krajowych i międzynarodowych mediach, a także w placówkach kulturalnych i strukturach zajmujących się doradztwem w zakresie dyplomacji oraz polityki międzynarodowej.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Dyplomacja europejska UWr

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Dyplomacja europejska - UWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201450
rok 201546
rok 201639
rok 201757
rok 201832
rok 201939
rok 202047
rok 202134
Liczba absolwentów
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Dyplomacja europejska - UWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,4%
absolwenci z roku 201692,3%
absolwenci z roku 201780,7%
absolwenci z roku 201890,6%
absolwenci z roku 201997,4%
absolwenci z roku 202083,0%
absolwenci z roku 202182,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Dyplomacja europejska - UWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201591,3%78,3%
absolwenci z roku 201689,7%76,9%
absolwenci z roku 201778,9%54,4%
absolwenci z roku 201890,6%68,8%
absolwenci z roku 201997,4%69,2%
absolwenci z roku 202074,5%34,0%
absolwenci z roku 202179,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dyplomacja europejska - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,5%0,9%1,1%1,9%0,0%2,1%1,1%2,2%
w II roku0,5%1,1%0,0%1,6%0,8%0,0%2,8%
w III roku2,0%2,0%0,0%2,6%1,6%5,3%
w IV roku1,5%0,4%0,6%2,2%2,6%
w V roku2,0%1,1%1,9%2,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dyplomacja europejska - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,390,270,330,270,000,380,220,37
w II roku0,080,090,000,220,120,001,11
w III roku0,460,340,000,700,340,64
w IV roku0,630,050,090,320,45
w V roku0,330,180,310,69
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Dyplomacja europejska - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201413,1221,95
absolwenci z roku 20158,6720,13
absolwenci z roku 201621,4627,19
absolwenci z roku 201716,1819,55
absolwenci z roku 201817,3221,52
absolwenci z roku 201916,4417,79
absolwenci z roku 202012,4213,58
absolwenci z roku 20213,914,39
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dyplomacja europejska - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201460,0%32,0%0,0%
abs. z roku 201569,6%32,6%0,0%
abs. z roku 201630,8%15,4%5,1%
abs. z roku 201747,3%35,1%0,0%
abs. z roku 201837,5%25,0%0,0%
abs. z roku 201941,0%33,3%2,6%
abs. z roku 202038,3%31,9%0,0%
abs. z roku 202158,8%44,1%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Dyplomacja europejska - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca28,4%36,0%18,8%31,4%18,8%22,2%28,4%36,3%
umowa o pracę16,8%23,4%9,2%25,8%15,1%21,2%24,5%26,0%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%3,4%0,0%0,0%2,6%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dyplomacja europejska - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 291 zł2 901 zł1 965 zł2 030 zł1 689 zł2 391 zł2 909 zł2 840 zł
w II roku2 712 zł2 374 zł2 402 zł2 641 zł2 794 zł2 901 zł3 490 zł
w III roku3 941 zł3 369 zł3 660 zł3 674 zł3 338 zł4 491 zł
w IV roku4 558 zł4 058 zł4 833 zł4 689 zł4 276 zł
w V roku5 198 zł5 007 zł5 657 zł5 746 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dyplomacja europejska - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 304 zł2 445 zł2 225 zł2 266 zł2 257 zł2 723 zł3 110 zł3 129 zł
w II roku2 958 zł2 656 zł2 803 zł2 892 zł3 091 zł3 714 zł4 043 zł
w III roku4 100 zł3 498 zł4 107 zł3 673 zł3 943 zł4 616 zł
w IV roku4 675 zł4 219 zł4 838 zł4 738 zł4 753 zł
w V roku5 208 zł4 902 zł5 645 zł5 615 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dyplomacja europejska - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,610,780,460,450,350,440,490,45
w II roku0,690,580,530,560,540,490,55
w III roku0,920,770,770,710,590,69
w IV roku1,000,850,940,830,69
w V roku1,050,970,990,92
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UWr, Dyplomacja europejska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UWr - kierunki wg matury

Kontakt:

REKRUTACJA
pl. Uniwersytecki 1
(gmach główny)
50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 37,
71 375 22 55,
71 375 22 84
rekrutacja@uwr.edu.pl
Polityka Prywatności