aplikacja Matura google play app store

Kierunek Komunikacja wizerunkowa

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
historia sztuki
Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz odpowiadający im współczynnik punktowania znajdziesz w zakładce ZASADY na stronie danego kierunki (lista kierunków).

Wynik egzaminu maturalnego należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik dla danego poziomu matury. W ten sposób uzyskasz liczbę punktów, które otrzymasz w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wzór:

  • procentowy wynik z matury x współczynnik dla danego poziomu = liczba punktów rekrutacyjnych

Przykładowo:

  • jeśli otrzymałeś 80% z matematyki na poziomie podstawowym, a współczynnik dla matematyki na poziomie podstawowym wynosi 0,5 pkt, liczymy: 80 x 0,5 = 40 punktów rekrutacyjnych
  • jeśli otrzymałeś 60% z matematyki na poziomie rozszerzonym, a współczynnik dla matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 1 pkt, liczymy: 60 x 1 = 60 punktów rekrutacyjnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uni.wroc.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Komunikacja wizerunkowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-07-07
Komunikacja wizerunkowa to unikatowy w skali kraju kierunek, projektowany w bliskiej współpracy z praktykami i rynkiem, w odniesieniu do europejskich i światowych wzorców i sposobów kształcenia w tym zakresie.

Kształci on specjalistów zarządzających komunikacją i wizerunkiem, pracowników sektora creative industries. Podczas studiów będziesz uczestniczyć przede wszystkim w zajęciach praktycznych i warsztatowych, które uczą funkcjonować na rynku pracy. Będziesz mieć możliwość bliskiej współpracy z agencjami PR, reklamy i brandingu, a zajęcia bezpośrednio będą odwoływać się do najnowszych trendów w badaniach komunikacji, mediów, reklamy i PR. Studia charakteryzuje duża elastyczność programu, a wiedzę pomoże Ci zgłębiać nowatorska i otwarta kadra dydaktyczna, dzięki czemu rozwiniesz swoje indywidualne kompetencje i zainteresowania.

Absolwenci znajdą pracę w agencjach reklamowych, public relations oraz brandingowych, a także w studiach projektowych i graficznych, mediach tradycyjnych i elektronicznych, domach mediowych oraz agencjach badań rynku i konsumentów. Mogą pracować także jako rzecznicy prasowi i doradcy wizerunkowi.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Komunikacja wizerunkowa UWr

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa - UWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2015116
rok 2016130
rok 2017187
rok 2018163
rok 2019158
rok 2020179
rok 2021180
rok 2022162
Liczba absolwentów
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa - UWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201576,7%
absolwenci z roku 201680,8%
absolwenci z roku 201774,9%
absolwenci z roku 201865,6%
absolwenci z roku 201970,9%
absolwenci z roku 202066,5%
absolwenci z roku 202163,9%
absolwenci z roku 202261,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa - UWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201570,7%51,7%
absolwenci z roku 201675,4%60,8%
absolwenci z roku 201771,1%51,4%
absolwenci z roku 201858,3%44,2%
absolwenci z roku 201967,7%48,7%
absolwenci z roku 202059,8%38,0%
absolwenci z roku 202156,1%29,4%
absolwenci z roku 202256,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa - UWr, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,8%1,8%2,1%2,0%1,5%3,1%1,4%2,2%
w II roku1,9%1,8%2,0%3,0%2,2%1,5%0,9%
w III roku4,1%4,3%3,1%4,8%1,0%1,2%
w IV roku2,6%3,1%4,6%3,4%1,7%
w V roku3,0%3,4%2,1%2,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa - UWr, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,230,400,460,520,280,620,360,64
w II roku0,310,280,460,810,570,500,33
w III roku0,701,080,871,050,180,50
w IV roku0,581,181,250,760,47
w V roku0,920,890,860,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201511,8415,71
absolwenci z roku 201619,0122,87
absolwenci z roku 201714,2017,04
absolwenci z roku 201811,6816,69
absolwenci z roku 201910,6113,91
absolwenci z roku 20208,2010,56
absolwenci z roku 20215,735,65
absolwenci z roku 20222,833,08
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201562,9%47,4%3,4%
abs. z roku 201643,1%30,8%2,3%
abs. z roku 201753,0%41,7%5,3%
abs. z roku 201863,2%50,3%6,1%
abs. z roku 201960,7%41,8%8,9%
abs. z roku 202067,0%50,9%6,1%
abs. z roku 202166,7%51,1%7,2%
abs. z roku 202260,5%43,8%9,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa - UWr, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca40,4%26,6%38,2%49,2%42,7%48,9%51,3%45,1%
umowa o pracę31,3%18,8%30,1%38,2%29,8%37,4%41,0%34,9%
samo­zatrudnienie2,2%1,1%3,9%5,4%5,6%3,9%4,2%6,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 161 zł1 975 zł2 638 zł2 761 zł2 806 zł3 194 zł3 766 zł4 459 zł
w II roku2 741 zł2 876 zł3 171 zł2 989 zł3 846 zł4 144 zł4 725 zł
w III roku3 014 zł3 191 zł3 422 zł3 514 zł4 706 zł5 140 zł
w IV roku3 650 zł3 824 zł4 102 zł5 127 zł6 080 zł
w V roku4 239 zł4 443 zł5 283 zł6 446 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 462 zł2 564 zł2 945 zł3 065 zł3 576 zł3 685 zł4 333 zł5 151 zł
w II roku3 126 zł3 110 zł3 444 zł3 616 zł4 066 zł4 626 zł5 184 zł
w III roku3 303 zł3 607 zł3 760 zł4 044 zł5 064 zł5 724 zł
w IV roku3 940 zł4 388 zł4 394 zł5 533 zł6 292 zł
w V roku4 552 zł5 005 zł5 600 zł6 677 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja wizerunkowa - UWr, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,520,480,570,550,540,550,590,63
w II roku0,630,650,630,550,670,640,66
w III roku0,660,640,630,590,740,71
w IV roku0,730,720,710,770,84
w V roku0,790,770,810,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UWr, Komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UWr - kierunki wg matury

Kontakt:

REKRUTACJA
pl. Uniwersytecki 1
(gmach główny)
50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 37,
71 375 22 55,
71 375 22 84
rekrutacja@uwr.edu.pl
Polityka Prywatności