dlamaturzysty.info

Kierunek Fizjoterapia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
biologia
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język polski
matematyka
chemia
fizyka
Dodatkowe informacje o kierunku Fizjoterapia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2016-09-15

Studia (licencjackie stacjonarne i niestacjonarne) przygotowują do planowania i realizowania fizjoterapii w procesie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji a także odnowy biologicznej i sportu. Absolwenci są uprawnieni do wykonywania kompleksowej fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii i masażu), pośrednich czynności zawodowych, wynikających z poszczególnych działów medycyny oraz promocji zdrowia.

Przygotowujemy przyszłych fizjoterapeutów do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, świadczenia wysokiego poziomu usług fizjoterapeutycznych w zakresie kształcenia, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób lub urazów.

Absolwenci uzyskują możliwości zatrudnienia w placówkach o działaniu profilaktycznym oraz terapeutycznym i rehabilitacyjnym w:

- szpitalach wojewódzkich, miejskich, uzdrowiskach i innych,
- uzdrowiskach i sanatoriach rehabilitacyjnych,
- przychodniach rehabilitacyjnych,
- poradniach rehabilitacji leczniczej przy wojewódzkich,
- miejskich przychodniach specjalistycznych,
- zakładach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej,
- zakładach aktywizacji zawodowej,
- specjalistycznych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych,
- przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych,
- gabinetach fizjoterapeutycznych przy lekarzu rodzinnym,
- domach pomocy społecznej
- domach dziecka
- ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych stowarzyszeń i fundacji,
- gabinetach prywatnych,
- salonach SPA.

Strona www uczelni:
www.kpswjg.pl

Przykłady zawodów

Fizjoterapeuta
Bada i leczy lub nadzoruje leczenie pacjentów z zaburzeniami neuromięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi oraz sercowo-naczyniowymi i oddechowymi,klasyfikując pacjentów do leczenia fizjoterapeutycznego. Stosuje leczenie czynnościowe i fizykalne; podejmuje działania profilaktyczne dla zapobiegania, leczenia lub zmniejszenia objawów, zarówno chorób somatycznych, jak i psychicznych.
Specjalista fizjoterapii
Planuje, przeprowadza i kontroluje efektywność procesu rehabilitacji medycznej; ocenia stan osoby poddawanej zabiegom fizjoterapeutycznym oraz wykonuje badania niezbędne do programowania fizjoterapii; wydaje opinie i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia osób poddawanym fizjoterapii oraz jej przebiegu.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności