aplikacja Matura google play app store

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych.

Ustala się następujące podstawy przyznania punktów kwalifikacyjnych3:
a) Dla kandydatów ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007-2022 – punkty kwalifikacyjne określone na podstawie wyników wyłącznie z części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych przedmiotów dla danego kierunku studiów według zasady:
  • dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wynik procentowy jest równy liczbie punktów kwalifikacyjnych;
  • dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynik procentowy mnoży się przez 0,4.

Jeżeli kandydat zdawał na maturze więcej niż jeden ze wskazanych dla danego kierunku studiów przedmiotów, podstawą naliczenia punktów kwalifikacyjnych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości posiada w części pisemnej, z przedmiotu wymaganego, wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów kwalifikacyjnych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.wojsko-polskie.pl/awl/rekrutacja
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2016-07-07
Studia dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa w strukturach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego, jak również do pełnienia funkcji w strukturach militarnych państwa w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz innych podmiotach związanych z bezpieczeństwem, a także przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia.
Zakres (ścieżki, specjalności):
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Bezpieczeństwo narodowe AWL

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AWL, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014236
rok 2015262
rok 2016195
rok 2017116
rok 2018126
rok 2019114
rok 202079
rok 202143
rok 202226
Liczba absolwentów
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AWL, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201582,8%
absolwenci z roku 201676,4%
absolwenci z roku 201772,4%
absolwenci z roku 201880,1%
absolwenci z roku 201978,1%
absolwenci z roku 202082,3%
absolwenci z roku 202186,0%
absolwenci z roku 202292,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AWL, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201579,4%64,5%
absolwenci z roku 201674,9%59,5%
absolwenci z roku 201770,7%57,7%
absolwenci z roku 201878,6%65,1%
absolwenci z roku 201977,2%63,2%
absolwenci z roku 202075,9%51,9%
absolwenci z roku 202181,4%51,2%
absolwenci z roku 202292,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AWL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku9,1%4,2%2,5%3,1%2,2%5,8%4,0%2,3%0,6%
w II roku3,0%2,0%2,4%4,1%1,8%3,6%3,9%2,7%
w III roku6,8%5,8%4,5%5,5%4,3%4,2%5,1%
w IV roku5,4%4,1%3,0%3,7%2,8%1,2%
w V roku3,5%4,0%3,3%1,8%2,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AWL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,860,440,320,470,571,320,660,340,06
w II roku0,470,210,410,660,590,610,870,43
w III roku1,000,940,931,020,950,780,66
w IV roku1,160,850,630,660,840,28
w V roku0,851,020,690,241,01
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AWL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201413,5520,66
absolwenci z roku 201511,0615,85
absolwenci z roku 20169,6712,29
absolwenci z roku 20179,1911,46
absolwenci z roku 201811,1113,88
absolwenci z roku 201911,3213,42
absolwenci z roku 20209,8214,10
absolwenci z roku 202112,5510,67
absolwenci z roku 20224,826,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AWL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201461,9%32,6%3,4%
abs. z roku 201564,5%48,5%3,0%
abs. z roku 201664,6%57,5%2,6%
abs. z roku 201766,4%57,7%6,0%
abs. z roku 201863,5%57,9%3,2%
abs. z roku 201959,6%49,2%4,4%
abs. z roku 202062,0%44,3%5,1%
abs. z roku 202134,9%30,2%2,3%
abs. z roku 202238,5%23,1%3,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AWL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca31,9%42,2%49,7%55,8%52,9%43,8%45,7%29,1%18,6%
umowa o pracę20,2%35,3%43,0%48,0%48,4%38,1%35,3%22,1%14,7%
samo­zatrudnienie2,5%2,2%2,1%4,2%3,2%2,2%4,3%1,4%3,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AWL, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 254 zł1 916 zł2 330 zł2 474 zł2 704 zł2 594 zł2 906 zł2 754 zł2 614 zł
w II roku1 968 zł2 541 zł2 954 zł3 048 zł3 129 zł3 103 zł3 367 zł3 030 zł
w III roku2 439 zł3 034 zł3 307 zł3 493 zł3 701 zł3 824 zł4 157 zł
w IV roku3 026 zł3 660 zł3 964 zł4 276 zł4 663 zł5 062 zł
w V roku3 523 zł4 199 zł4 437 zł5 016 zł5 602 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AWL, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 547 zł2 164 zł2 403 zł2 592 zł2 731 zł2 800 zł3 094 zł2 960 zł3 151 zł
w II roku2 114 zł2 611 zł3 105 zł3 132 zł3 395 zł3 408 zł3 742 zł3 760 zł
w III roku2 594 zł3 185 zł3 522 zł3 617 zł3 856 zł4 109 zł4 773 zł
w IV roku3 181 zł3 651 zł4 044 zł4 307 zł4 748 zł5 150 zł
w V roku3 639 zł4 199 zł4 453 zł5 132 zł5 701 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AWL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,340,500,570,580,570,510,540,450,42
w II roku0,520,620,680,670,620,570,550,44
w III roku0,600,700,700,710,660,630,61
w IV roku0,700,780,780,790,770,74
w V roku0,760,850,800,830,82
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AWL, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności